Leesmenu 7 juni

‘Dit is mijn geliefde Zoon’

2 Zes dagen later ging Jezus met Petrus, Jakobus en Johannes een hoge berg op. Met hen alleen. En daar veranderde hij voor hun ogen van gedaante 3 en zijn kleren werden stralend wit, zo wit als niemand op aarde ze wassen kan. 4 En hun verschenen Elia en Mozes. Zij waren met Jezus in gesprek. (…) 7 Toen kwam er een wolk die hen helemaal omhulde en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem.’ 8 Toen ze om zich heen keken, zagen ze ineens niemand meer, alleen Jezus was nog bij hen.
9 Onder het afdalen van de berg verbood Jezus hun met iemand te praten over wat ze gezien hadden, voordat de Mensenzoon uit de dood was opgestaan.

Marcus 9 verzen 2-4 en 7-9

Leesmenu 7 juni  -‘Dit is mijn geliefde Zoon’ . 

Petrus, Jakobus en Johannes zijn er getuigen van: Jezus wordt vanuit de hemel bestempeld als ‘Mijn geliefde Zoon’. Hij, hun geliefde vriend en rabbi, met wie ze zo intiem omgaan, is in een oogwenk van gedaante veranderd. Net als zijn kleding, die smetteloos wit, hun ogen bijna verblindt. Sprakeloos zijn ze.

Nog wat: Jezus is niet alleen. Mozes en Elia zijn er ook en ze zijn met Hem in gesprek. Wat moet dit voor deze drie leerlingen een ongelofelijke ervaring zijn geweest. Jezus verbiedt hun erover te praten voordat Hij uit de dood is opgestaan. Dat snappen ze niet. Wat bedoelt Hij met ‘uit de dood opstaan?’

Zo dichtbij…

Deze mensen waren zo dichtbij Jezus en hoorden alles van Hem uit zijn eigen mond.  Ze waren getuigen van zijn wonderen. Hoe kan het dat ze na drie jaar samenzijn met Hem nog steeds zo weinig van Hem begrepen?  Zo weinig zelfs dat ze in zak en as zaten na zijn lijden en kruisdood.

Geen van hen herinnerde zich nog dat Hij had gezegd dat Hij zou opstaan uit de dood.

En zo ver weg

Maar ons overkomt hetzelfde. Wij hebben Gods Woord, we zien steeds meer werkelijkheid worden van wat beschreven staat in  het boek Openbaring. En toch snappen we er net zo weinig van als de discipelen van Jezus destijds. Wie begrijpt echt in wat voor tijd we leven en wie God precies is?

Gods opdracht aan de leerlingen én aan ons is echter eenvoudig en direct: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Luister naar Hem.’

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.