Leesmenu 7 mei

Wachten op God

Wees stil en wacht
wacht op de Heer.
Wees niet jaloers
op wie in het leven slagen,
op wie hun boze plannen zien lukken.
Wees niet jaloers,
pas op voor woede,verbittering,
dat brengt alleen maar ellende
Wie uitzien naar de Heer
zullen het land bezitten,
maar mensen zonder God
gaan te gronde.

Psalmen 37 verzen 7-9

Leesmenu 7 mei sluit met Psalmen 37 aan op de zaligsprekingen van Jezus in het Leesmenu 6 mei. Wachten op God als je woedend bent om wat deze of gene je geflikt heeft. Of je christen bent of niet: soms zou je iemand op z’n ‘ arrogante smoel’ willen slaan voor diens onverschilligheid, lafheid of gemeenheid.

Overhoop met je emoties?

Waar moet je met je woede en emoties heen als je moet wachten op God?  Geen mens weet op welk moment Hijzelf jouw plaaggeest of tegenstander ter verantwoording zal roepen. Maar door de hele Bijbel heen is dat wel wat God belooft.

De Bijbelschrijvers hebben het er geregeld over in de Psalmen, de Bijbelboeken Spreuken en Prediker en de boeken van de profeten.

Recht van spreken

Jezus Christus doet daar in zijn beroemde Bergrede  in Matteüs 5 nog een schepje bovenop.  De zaligsprekingen die we gisteren lazen, vormen daarvan het eerste deel. Hij heeft meer dan recht van spreken. Hij, die geslagen, vernederd, bespot, gehoond en tenslotte gedood werd. Onschuldig. Als een lam dat naar de slachtbank wordt geleid.

De Zoon van God – Jesaja profeteert over hem als Wijs Bestuurder, Goddelijke Held, Eeuwige Vader en Vredevorst – ondergaat alle vernederingen als een klein. lief wit en onschuldig lammetje. Hij verstomd bij al het geweld om hem heen. En zelfs in die stilte verlaat God zelf ook nog de Mensenzoon, Jezus Christus.

De hel inruilen voor de hemel

Dit gaat ons bevattingsvermogen te boven. Dit valt niet te rijmen voor mensen die hebben leren leven met wetten als: ‘Oog om oog, tand om tand’. Maar Christus is wel voor ons door de hel gegaan om ons vrij te kopen uit de macht van woede, jaloezie, geweld en wraakzucht. ‘

De echo van Psalmen 37 klinkt door in zijn oproep in de Bijbel lezing bij het Middaggebed: Matteus 6 verzen 24-34 Zijn advies: Leg al zorgen, al je emoties en verlangens in Gods handen. Hij weet wat je echt nodig hebt voor nu en straks. En Hij zal op zijn eigen tijd alle onrecht op aarde, ook wat jou is aangedaan, wreken.

Hij nodigt je uit om de hel in te ruilen voor de hemel!

©Elise G.Lengkeek

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.