Leesmenu 7 november

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint.De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 7 november.

NOTA BENE: Zowel de Bijbel in Gewone Taal als de Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 7 november – Dagtekst

Wat gaat vooraf aan de komst van de Heer ?

3 Laat u door niemand iets wijs maken. Want eerst moet de grote afvalligheid plaatsvinden en moet de mens verschijnen die de wetteloosheid in persoon is en die tot de ondergang is gedoemd. 4 Hij verzet zich tegen alles wat god heet of vereerd wordt. Hij stelt zich er zelfs boven door plaats te nemen in de tempel van God en zich tot God uit te roepen. 5 Herinnert u zich niet dat ik u dit vertelde toen ik nog bij u was? 6 U weet dus al wat hem tegenhoudt. Hij zal zich pas vertonen als het zijn tijd is. 7 De wetteloosheid is in het geheim al aan het werk; het wachten is alleen op de verdwijning van de kracht die de Wetteloze nog tegenhoudt. 8 Op dat moment zal de Wetteloze zelf tevoorschijn komen, maar als de Heer Jezus komt, zal die hem doden met de adem uit zijn mond en hem vernietigen door zijn verschijning.
9 In de komst van de Wetteloze is de kracht van Satan zichtbaar: zijn verschijning zal vergezeld gaan van allerlei machtsvertoon, bedrieglijke tekens en wonderen, 10 en van allerlei misdadig bedrog. Zij die verloren gaan, worden erdoor misleid, want zij hebben zich niet opengesteld voor de liefde tot de waarheid, wat hen had kunnen redden. 11 Daarom slaat God hen met verblinding, zodat zij geloof hechten aan de leugen. 12 Zo zullen allen worden veroordeeld die niet geloofd hebben in de waarheid maar gekozen hebben voor het onrecht.

Nachtgebed: 2 Tessalonicenzen 2:3-12

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

De komst van de ‘Wetteloze’

De verdrukte Tessalonicenzen kijken reikhalzend uit naar de terugkomst van de Heer. Sommigen denken dat Hij binnen afzienbare tijd verschijnt. Paulus waarschuwt hen dat ze die geruchten niet moeten geloven. Want voor het zo ver is, komt er eerst nog een machtige figuur die hij de ‘Wetteloze’ noemt. Het geestelijk klimaat in de wereld zal omslaan door zijn invloed en macht.

Het is een mens –zeer waarschijnlijk een machthebber- die alleen zichzelf tot norm is en heel veel aanhangers achter zich krijgt. In de Bijbel wordt hij de antichrist genoemd – niet zozeer omdat hij anti-God of anti-Jezus is, maar omdat hij zich in plaats van Jezus als redder van de mensheid opstelt. Zijn komst is een parodie op die van de Heer. zijn verschijning zal opzienbarend zijn en met tekenen en wonderen vergezeld gaan.

Hij haat God en zijn Leefregels. Hij zal daarom het geloof in Jezus met wortel en al proberen uit te roeien.

Is dit bangmakerij? Nee, dat is niet wat Paulus wil bewerken. Hij is verontrust over de al te gespannen verwachtingen over Gods terugkeer. Hij maant tot nuchterheid. .

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 7 november.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat…

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm