Leesmenu 7 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 7 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 7 november – Dagtekst

Wat gaat vooraf aan de komst van de Heer ?

3 Laat u door niemand iets wijs maken. Want eerst moet de grote afvalligheid plaatsvinden en moet de mens verschijnen die de wetteloosheid in persoon is en die tot de ondergang is gedoemd. 4 Hij verzet zich tegen alles wat god heet of vereerd wordt. Hij stelt zich er zelfs boven door plaats te nemen in de tempel van God en zich tot God uit te roepen. 5 Herinnert u zich niet dat ik u dit vertelde toen ik nog bij u was? 6 U weet dus al wat hem tegenhoudt. Hij zal zich pas vertonen als het zijn tijd is. 7 De wetteloosheid is in het geheim al aan het werk; het wachten is alleen op de verdwijning van de kracht die de Wetteloze nog tegenhoudt. 8 Op dat moment zal de Wetteloze zelf tevoorschijn komen, maar als de Heer Jezus komt, zal die hem doden met de adem uit zijn mond en hem vernietigen door zijn verschijning.
9 In de komst van de Wetteloze is de kracht van Satan zichtbaar: zijn verschijning zal vergezeld gaan van allerlei machtsvertoon, bedrieglijke tekens en wonderen, 10 en van allerlei misdadig bedrog. Zij die verloren gaan, worden erdoor misleid, want zij hebben zich niet opengesteld voor de liefde tot de waarheid, wat hen had kunnen redden. 11 Daarom slaat God hen met verblinding, zodat zij geloof hechten aan de leugen. 12 Zo zullen allen worden veroordeeld die niet geloofd hebben in de waarheid maar gekozen hebben voor het onrecht.

Avondgebed: 2 Tessalonicenzen 2:3-12

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). © 1996  Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 

De komst van de ‘Wetteloze’

Wachtend op de komst van hun Heer, kan er veel verwarring ontstaan in de gemeente van gelovigen. Paulus begrijpt dat maar al te goed. Daarom waarschuwt hij dat ze zich niet van de wijs moeten laten brengen door allerlei (tegenstrijdige) berichten. Voor het zo ver is, zal het geestelijk klimaat in de wereld totaal veranderen door de komst en invloed van de ‘Wetteloze’: de mens die alleen zichzelf tot norm is. Die alles wat met God en de dienst aan Hem haat en met wortel en al probeert uit te roeien.

In plaats van Christus

Deze machthebber is de antichrist (dat is iemand die zich niet tegen, maar keihard in plaats van Christus als verlosser manifesteert) zich openbaart, is dat een soort parodie op de komst van de Heer: zijn verschijning zal opzienbarend zijn en met tekenen en wonderen vergezeld gaan. Of Paulus weet heeft gehad van de visioenen van Johannes op Patmos over de eindtijd is niet bekend. Interessant is het zeker: de overeenkomst met het visioen van Johannes in Openbaring 13 verzen 1-13.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.