Leesmenu 7 oktober

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 7 oktober.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 7 oktober – Dagtekst

Ezechiël als levend voorbeeld

 15-16 De Heer richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, door een plotselinge dood ga ik haar van je wegnemen die je het dierbaarst is. Maar je mag niet om haar rouwen, je mag geen tranen storten. 16 [zie bij 15] 17 Laat niemand horen hoe je zucht van verdriet. Neem geen rouw aan: zet je tulband niet af en doe je sandalen niet uit. Bedek je gezicht niet en eet geen dodenmaal.’
18 ’s Morgens had ik met het volk gesproken en nog diezelfde avond stierf mijn vrouw. De volgende dag deed ik zoals de Heer mij opgedragen had. 19 Het volk vroeg verbaasd: ‘Vertel ons, waarom doe je zo? Wat betekent dat?’ 20 Ik antwoordde hun: ‘De Heer heeft met mij gesproken. 21 Hij gaf mij opdracht dit tegen jullie, volk van Israël, te zeggen: Ik ga mijn tempel ontwijden, het huis waar jullie je kracht aan ontlenen, waar jullie zo trots op zijn, jullie dierbare bezit waar je hart naar uitgaat. Jullie zonen en dochters die zijn achtergebleven in Jeruzalem, zullen sneuvelen. 22 Dan moeten jullie doen zoals Ezechiël heeft gedaan. Je mag je gezicht niet bedekken en geen dodenmaal eten. 23 Je moet je tulband ophouden en je sandalen aan laten. Je mag niet rouwen, je mag geen tranen storten. Als gevolg van je misdaden zul je al je kracht verliezen en de een zal bij de ander zijn leed klagen. 24 Ezechiël zal voor jullie een levend voorbeeld zijn. Wanneer het onheil komt, zullen jullie zijn voorbeeld volgen. Je zult inzien dat ik God, de Heer, ben.’
25 De Heer zei tegen mij: ‘Mensenkind, als ik het huis waar zij hun kracht aan ontlenen wegneem, die prachtige tempel waar zij zo blij mee zijn, hun dierbare bezit waar hun hart naar uitgaat, en als ik ook hun zonen en dochters wegneem, zal ik je dat laten weten. 26 In die tijd zal iemand die aan de ramp ontkomen is, het je komen berichten. 27 Op die dag zul je de spraak terugkrijgen die je verloren had.
Zo zul je voor hen een levend voorbeeld zijn. Zij zullen inzien dat ik de Heer ben.’Zijn adres. Vooral de politieke en godsdienstige leiders van het volk blinken daarin uit. Ze minachten de rechten van hun volksgenoten en sleuren het volk mee in hun hoogmoed én in hun ondergang.

Morgengebed:Ezechiël 24:15-25

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Jeruzalems verwoesting

Het 1e deel van het boek Ezechiël staat 24 hoofdstukken lang in het teken van de verwoesting van Jeruzalem. De tempel en Jeruzalem zijn voor het volk Israël het symbool van hun kracht en glorie. Maar God maakt een einde aan die valse hoop: Hij is eruit weggetrokken omdat zijn volk hem veracht heeft en andere goden in zijn plaats is gaan dienen. Ezechiël moet dat keer op keer duidelijk maken en dat grijpt zelfs diep in in zijn persoonlijk leven. Toch kan en wil hij niet anders dan  God gehoorzamen.

Ezechiël buigt voor Gods heiligheid

De uitwerking van de visioenen die Ezechiël heeft gezien, hebben hem in het diepst van zijn ziel aangegrepen en hem overtuigd van Gods heiligheid en majesteit. Geen mens kan voor God staan, laat staan wie zo vervuild is door onrecht en afgoderij als de kinderen van het volk Israël. Maar misschien zijn er nog mensen die zich willen laten waarschuwen, voor het te laat is. Ezechiël weet dat elk mensenleven in Gods ogen kostbaar is. Dus kan en wil hij niet anders dan getuigen van Gods liefde en trouw.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.