Leesmenu 8 februari

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 8 februari.

NOTA BENE: Zowel de Bijbel in Gewone Taal als de Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 8 februari  – Dagtekst

Wie is Jezus?

27 Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 28 Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ 29 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.’ 30 Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken.

31 Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; 32 hij sprak hierover in alle openheid

Middaggebed: Marcus 8:27-32

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

Wie is Jezus?

Wie is Jezus? Die vraag houdt heel wat mensen bezig, gelovig of niet. Anno 2015 is er zelfs een Jezus-glossy verschenen die iets van het mysterie rond Zijn persoon probeert te vatten.  Tijdens Zijn optreden op aarde hield die vraag uiteraard ook de leerlingen bezig. En iedereen die op de een of andere manier met Hem te maken had gekregen. Dat blijkt uit Marcus 4:41, 6:2-3. 14-16 en 49-50.

Petrus’ antwoord

Petrus schiet in de roos: volgens hem is Jezus de messias. Matteus 16:16 voegt er zelfs nog aan toe: de Zoon van de levende God. Maar… hoe weet Petrus dat? De Israëlieten hebben een bepaald beeld van hun messias opgebouwd in de loop der jaren: een politieke en strijdlustige figuur. Het Hebreeuwse woord voor ‘messias’ is ‘de gezalfde’. Het waren altijd priesters en koningen, die door de profeten in opdracht van God gezalfd werden met heilige olie, voordat zij hun ambt aanvaardden.

Is Hij dé beloofde Messias?

Met dit heilig inwijdingsritueel benadrukten de profeten in het Oude Testament de verwachting van de komst van die ene gezalfde, die Zoon van David, die het volk niet alleen zal verlossen, maar ook zijn koninkrijk van vrede zal stichten. Jezus is kennelijk die Gezalfde (in het Grieks ‘Christos’= Christus). Petrus komt met dit antwoord op de proppen, maar het blijkt dat hij dat niet zelf verzonnen heeft. Jezus legt Petrus uit dat God zelf hem heeft doen inzien dat Jezus de Messias is, zo blijkt uit Matteüs 16:16.

Jezus trapt op de rem

Het hoge woord is eruit. Wat mooi als de hele wereld dat nu mag weten! Maar Jezus nu ineens op de rem…. Waarom?  Hij vertelt zijn leerlingen nu alvast wat hem eerst nog te wachten staat, ook al kunnen ze het nog niet vatten: een weg van lijden. Met als hoogtepunt een kruisdood. De ergst denkbare dood voor een Jood. Omdat Gods vloek rust op een gekruisigde. Op iemand die letterlijk tussen hemel en aarde hangt.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 8 februari.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.