Leesmenu 8 juli

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 8  juli

Bidden en werken

Wij baden tot onze God en lieten vanwege hun plannen de muur dag en nacht bewaken.

Morgengebed: Nehemia 4 vers 3

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Nehemia bemoedigt de bouwers

Nehemia blijkt de gave te bezitten van charismatisch leiderschap. Hoewel de problemen bij de herbouw van de muren van Jeruzalem en de tempel groot zijn, vanwege de haat van Israëls vijanden, is Nehemia niet van plan te stoppen met het werk. Integendeel: hij roept het volk op om te bidden, terwijl hij alvast bewaking regelt.

Hij bemoedigt het volk met de troost dat ze absoluut niet bang hoeven te zijn, omdat God zelf voorop gaat in de strijd tegen tegenstanders als Samballat en Tobia. Zij mogen er absoluut zeker van zijn, dat de Heer van de hemelse machten hen zal beschermen tegen de moordzucht van nietswaardige lieden die de bouw onmogelijk willen maken.

Bidden en werken

Bidden. Het is de eerste stap naar God toe, Om Hem daadwerkelijk deelgenoot maken van ons lot en hoe we dat beleven.  Dat gebed is noodzakelijk. Maar Nehemia bindt de Israëlieten ook op het hart te gaan waken. Het volk moet zich klaarmaken om de Heer hun God alle ruimte te geven iets groots en meeslepends tot stand te brengen.

Het gebed is als het ware de motor van het geloof, die maakt dat iedereen met volle overtuiging en vertrouwen zijn werk doet. Bidden is even heilig als werken, verkondigt de monnik Benedictus van Nursia nog geen 100o jaar later. Iedereen in zijn omgeving ervoer de enorme kracht en zegen van bidden én werken in het ritme van de dag

Nehemia en het volk dat gewapend en wakend werkt en bidt, ontvangen zo Gods zegen, alle tegenstand ten spijt!

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.