Leesmenu 8 juni

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 8 juni. 
De Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed.
NOTA BENE: De lezingen in de app zijn omwille van de toegankelijkheid gekozen in Bijbel in Gewone Taal. Liever een andere vertaling gebruiken? Onder de menubalk van Bijbel.nl staat naast de aanduiding van het bijbelhoofdstuk (bijvoorbeeld Psalm 1) het vakje met de vertaling. Klik op het pijltje om naar de gewenste vertaling te gaan.

Als je een (gratis) account aanmaakt op debijbel.nl krijg je bovendien toegang tot allerlei achtergrondinformatie en kun je teksten markeren. Maak nu een account aan op debijbel.nl: www.debijbel.nl

Morgengebed lezing

*) De eerste 9 hoofdstukken van het boek Kronieken bestaan alleen uit de opsomming van de nakomelingen van Jacobs 12 zonen en de twee zonen van Jozef: Efraïm en Manasse.

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 8 juni  – Dagtekst

Nieuwe moed

God geeft moed in het lijden

3 Alle eer aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus! Hij is de Vader die van ons houdt, de God die ons altijd moed geeft.
4 Steeds als ik het moeilijk heb, geeft God mij nieuwe moed. Daardoor kan ik andere christenen die het moeilijk hebben, ook nieuwe moed geven. De moed die God mij geeft, geef ik door. 5 Ik moet veel lijden omdat ik bij Christus hoor. Maar dankzij Christus krijg ik ook veel steun van God.
6 Alles wat er met mij gebeurt, brengt voor jullie iets goeds. Doordat ik lijd als dienaar van Christus, krijgen jullie nieuwe moed. Want jullie weten dat God ons na een tijd van lijden zal redden. En doordat God mij nieuwe moed geeft, krijgen jullie ook weer moed. Daardoor houden jullie het vol. Ook als jullie, net als ik, moeten lijden omdat je bij Christus hoort.
7 Het staat vast dat jullie gered zullen worden, net als ik. Want wij zijn met elkaar verbonden door ons lijden als christenen. En dus zijn we ook met elkaar verbonden door de moed die God ons geeft.

Nachtgebed: 2 Korintiërs 1:3-7

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Gods troost 

Paulus begint zijn 2e brief aan de gemeente in Korinte met een lofprijzing en dankzegging, zoals die in de oude joodse gebeden worden gebruikt. Hij spreekt over de enorme bemoediging die uitgaat van Gods nabijheid in alle omstandigheden. Over de hele aarde hebben vervolgde en verdrukte christenen  van die wonderlijke troost getuigd. Niemand begrijpt hoe een gelovige christenvrouw, gevangen gezet  in een islamitisch land, wachtend op haar doodsvonnis, God blijft loven en danken. Dat ze er niet over prakkiseert haar geloof af te zweren om zich te bekeren tot de islam.

De kracht van de Geest

De mens die zijn hart opent voor Gods genade is Hij nabij door zijn Geest. Vervolgde christenen die blijven vasthouden aan hun geloof in Jezus, ervaren  zelfs in de vreselijkste en meest mensonterende omstandigheden die innerlijke kracht die alle menselijke inspanning te boven gaat. Dat is de kracht van de belofte die we van Jezus hebben gekregen toen Hij zei: Ík ben met je, alle dagen van je leven.’ (Matteüs 28 vers 20). Het is de kracht van de heilige Geest die God en Jezus Christus uitgaat..

Zie ook:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 9 juni.

©Elise G. Lengkeek
Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.