Leesmenu 8 juni

Gods troost

3 Dank aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die keer op keer barmhartig is, de God die in elke omstandigheid troost. 4 Hij troost ons in alle moeilijkheden en hij stelt ons zo in staat anderen in al hun moeilijkheden te troosten met de troost die wij van hem ontvangen.

2 Korintiërs 1 verzen:3-4

Leesmenu 8  juni  – Gods troost 

Paulus begint zijn 2e brief aan de gemeente in Korinte met een lofprijzing en dankzegging, zoals die in de oude joodse gebeden worden gebruikt. Hij spreekt over de enorme bemoediging die uitgaat van Gods nabijheid in alle omstandigheden.

Over de hele aarde hebben vervolgde en verdrukte christenen  van die wonderlijke troost getuigd. Niemand begrijpt hoe een gelovige christenvrouw, gevangen gezet  in een islamitisch land, wachtend op haar doodsvonnis, God blijft loven en danken. Dat ze er niet over prakkiseert haar geloof af te zweren om zich te bekeren tot de islam.

De kracht van de Geest

Wie God nabij is door zijn Geest ervaart een kracht die alle menselijke inspanning te boven gaat. Dat is de kracht van de belofte die we van Jezus hebben gekregen toen Hij zei: Ík ben met je, alle dagen van je leven.’ (Matteüs 28 vers 20).

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

*) De eerste 9 hoofdstukken van het boek Kronieken bestaan alleen uit de opsomming van de nakomelingen van Jacobs 12 zonen en de twee zonen van Jozef: Efraïm en Manasse.

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.