Leesmenu 8 maart

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 8 maart.

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie. Schakel ná elke lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 8 maart  – Dagtekst

Jezus huilt om Jeruzalem

41 Jezus was nu dicht bij Jeruzalem. Toen hij de stad zag, begon hij te huilen. 42 Hij zei: ‘Jeruzalem, je inwoners hebben niet geluisterd! Vandaag is de vrede heel dichtbij voor hen, maar dat zien ze niet. 43 Daarom zullen hun vijanden komen. Die zullen jou aanvallen, Jeruzalem. Ze komen van alle kanten, ze zullen je omsingelen. 44 Ze zullen je vernietigen. Ze zullen al je inwoners doden en alle huizen verwoesten.
Jeruzalem, ik ben gekomen om vrede te brengen. Maar jouw inwoners hebben dat niet begrepen. Daarom zullen al die dingen gebeuren.’

Middaggebed: Lucas 19 verzen 41-44

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

De intocht van de Messias

De intocht van Jezus in Jeruzalem moet een wonderlijk spektakel zijn geweest. Gezeten op een ezelsveulen nadert Hij de Stad van God. Zijn leerlingen lopen voor Hem uit te juichen en roepen: ‘Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer’. De farizeeën vinden het een belachelijke vertoning en berispen Jezus dat Hij zijn leerlingen niet in de hand heeft. Nog diezelfde dag zullen de schriftgeleerden en leiders van het volk overleggen hoe ze Jezus uit de weg kunnen ruimen.

Voor Jezus is ondertussen elke handeling die Hij tijdens deze reis naar Jeruzalem verricht, een profetische vervulling van wat in Zacharia 9:9 en Psalm 118 over Hem is gezegd. Hoe precies?

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 8 maart.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm