Leesmenu 8 maart

Augustinus’ smeekbede om in God ware rust en heil te vinden:

Wie zal mij geven dat ik in u mijn rust mag vinden? Wie zal mij geven dat gij in mijn hart komt en het dronken maakt, zodat ik mijn kwaad vergeet en mijn ene goed omhels, u? Wat zijt gij voor mij?

(…)

Wee mij! Bij uw barmhartigheden, Heer mijn God, zeg mij wat gij voor mij zijt. Zeg tot mijn ziel: ‘Ik ben uw heil’ Zeg het zo: dat ik het hoor.

Zie de oren van mijn ziel zijn naar u toegewend, Heer: open ze en zeg tot mijn ziel: ‘Ik ben uw heil’. Zeg het zo, dat ik het hoor. Ik zal die stemklank nalopen en ik zal u grijpen. Verberg mij niet uw aangezicht!

Augustinus Aurelius, ‘Belijdenissen’, Boek I, V5  Vertaling Gerard  Wijdeveld, Amsterdam 1985,  13e druk 2012

Selecteer hier uit welke Bijbel je wilt lezen:

Morgengebed

Middaggebed

Avondgebed

Nachtgebed

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.