Leesmenu 8 mei

Wie veroordeelt wie?

Leesmenu 8 mei heeft voor vandaag Matteus 7 op het middagmenu en Romeinen 2 op het avondmenu staan. Beide hoofdstukken beginnen met de oproep om niet te oordelen over anderen.

Oordeel niet over anderen; dan zal God niet oordelen over u. Want God zal u op dezelfde manier beoordelen als waarop u anderen beoordeelt, en hij zal u meten met de maat waarmee u anderen meet. Waarom kijkt u naar de splinter in het oog van de ander, en merkt u de balk in uw eigen oog niet op?

Matteüs 7 verzen 1-3

Maar daarom gaat u die een oordeel uitspreekt over een ander niet vrijuit, wie u ook bent. Want door over anderen te oordelen, veroordeelt u zichzelf; door te oordelen doet u hetzelfde.

Romeinen 2 vers 1

Je mond leren houden

Je mond leren  houden als iemand je onheus bejegent: misschien lukt het je. In de praktijk valt het meestal tegen. Als je boos wordt, komen er ook boze gedachten in je op. Verwensingen, veroordelingen, scheldwoorden. ‘Iemand die zijn tong in bedwang weet te houden is sterker dan iemand die een stad in neemt’, houdt de Spreukendichter ons voor.

Kwaad hart

Toch kom ik dichter bij het verlangen niet te willen oordelen, wanneer ik besef hoe vuil ik zelf ben. Vuil en besmeurd in Gods ogen. Besmeurd met zonden. Ik wildie ander geen kwaad hart toedragen. Maar soms willen mijn gedachten  mijn wil gewoon te overschreeuwen.

Als ik niet had geloofd dat Jezus Christus ook voor mijn zonden is gestorven, zou ik de moed verliezen. De moed om ook vandaag opnieuw mijn hand uit te steken naar wie mij willens en wetens oneerlijk heeft behandeld. En vooral ook de moed om vrienden te blijven met mezelf.

Daar denk ik steeds aan als ik bid:  ‘… en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren.’

©Elise G.Lengkeek

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.