Leesmenu 8 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 8 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 8 november – Dagtekst

De plicht om te werken

7 Broeders en zusters, in naam van onze Heer Jezus Christus bevelen we u, iedere christen uit de weg te gaan die niet werken wil en daarmee handelt in strijd met de aanwijzingen die u van ons gekregen hebt. 7 U weet zelf dat u aan ons een voorbeeld kunt nemen: wij hebben bij u niet met de handen over elkaar gezeten, 8 en ook niet op andermans zak geleefd. Nee, dag en nacht hebben we gesloofd en geslaafd om maar niemand van u tot last te zijn. 9 Niet dat we geen aanspraak konden maken op uw ondersteuning; ons enige doel was onszelf aan u ten voorbeeld stellen. 10 En toen we bij u waren, hielden we u dan ook deze stelregel voor: wie niet wil werken, moet ook maar niet eten.
11 Dit naar aanleiding van enkelen onder u die niet willen werken, die van alles doen maar niets wat nodig is. 12 Op gezag van de Heer Jezus Christus bevelen we dergelijke lieden nadrukkelijk, rustig aan het werk te gaan en hun eigen brood te verdienen.

Avondgebed: 2 Tessalonicenzen 3:7-12

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). © 1996  Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 

‘Wie niet werkt, zal niet eten’

Aan het einde van deze tweede brief aan de Tessalonicenzen zegt Paulus onomwonden wat hij vindt van mensen die misbruik maken van de goedheid van hun medegelovigen. Mensen die hun werk en plichten verzaakten omdat ze dachten dat Gods dag eraan kwam en het toch geen zin meer had nog iets van hun leven te maken.  ‘wie niet wil werken moet ook maar niet eten’, is zijn commentaar. Zelf heeft hij tijdens zijn verblijf in Tessalonica gewoon in zijn eigen levensonderhoud voorzien.

De vrede van Christus bewaren

Paulus roept deze ‘leeglopers’ op om rustig aan het werk te gaan. Ieder die kan werken, is immers verantwoordelijk voor zijn eigen levensonderhoud. En de gemeente draagt hij op wat ze moeten doen, wanneer de onruststokers niet willen luisteren: ze kalm en als vriendelijk terechtwijzen, zodat ze zich tenslotte schamen en zich bekeren. Voor alles is het nodig de vrede van Jezus Christus ook in deze moeitevolle omstandigheden te blijven bewaren.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.