Leesmenu 8 oktober

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 8 oktober.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 8 oktober – Dagtekst

Klaagzang over Tyrus

Tyrus, je was als een schip midden op zee,
zwaar bevracht, met volle ruimen.
26 Je roeiers brachten je op het wijde water;
daar, midden op zee,
heeft de oostenwind je gebroken.
27 Je schatten, je koopwaar,
al je handelswaren,
je matrozen, heel je bemanning,
scheepstimmerlieden en kooplui,
alle soldaten, iedereen aan boord,
alles werd verzwolgen door de diepe zee,
toen je ten onder ging.

Morgengebed:  Ezechiël 26:25-27

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Verantwoordelijk voor eigen daden

De klaagzang over Tyrus maakt deel uit van 7 onheilsprofetieën tegen de landen die Gods oordeel over Israël hebben voltrokken. Tyrus hoort bij de buren van Israël die samen met koning Sedekia in opstand zijn gekomen tegen de koning van Babel. Al die volken moeten zich niet verbeelden dat ze kunnen wegkomen met de smoes dat ze in opdracht van de Heer zijn volk een lesje moesten leren. Ze blijven verantwoordelijk voor hun daden.

Zowel de koning van Egypte als van Tyrus blinken uit in hoogmoed. Ze wanen zich veilig in de zekerheid van hun rijkdom en hun succes. Maar God maakt ze bij monde van Ezechiël duidelijk dat ook zij gestraft zullen worden, wanneer ze niet de macht van de Heer erkennen en zich voor Hem verootmoedigen.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.