Leesmenu 9 april

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint.De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 9 april – Witte Donderdag.

Witte Donderdag

In de veertig dagen voor Pasen voert de kleur paars de boventoon in de liturgie. Dat zie je in zowel rooms-katholieke kerken als in veel protestantse kerken. Van Witte Donderdag tot Pinksteren wordt in de liturgie de kleur wit gebruikt.
De avond van Witte Donderdag is de avond waarop Jezus het Avondmaal instelde: het laatste maal met zijn leerlingen in de ‘oude setting’. Dat was tijdens de joodse sederavond, die voorafgaat aan het joodse Paasfeest (Pesach). Joden in de hele wereld herdenken met Pesach dat het volk onder leiding van Mozes wegtrok uit Egypte.
Zo begint het Paastriduum of Triduum sacrum: de heilige drie dagen tot aan de vespers van Paaszondag. Samen met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Drie dagen van intensief stilstaan bij het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus.

De Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen.

NOTA BENE: De lezingen in de app zijn omwille van de toegankelijkheid gekozen in Bijbel in Gewone Taal. Liever een andere vertaling gebruiken? Onder de menubalk van Bijbel.nl staat naast de aanduiding van het bijbelhoofdstuk (bijvoorbeeld Psalm 1) het vakje met de vertaling. Klik op het pijltje om naar de gewenste vertaling te gaan.

Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. Met de BGT-app van NBV/Royal Jongbloed kun je ook altijd offline Bijbellezen.
Als je een (gratis) account aanmaakt op debijbel.nl krijg je bovendien toegang tot allerlei achtergrondinformatie en kun je teksten markeren. Maak nu een account aan op debijbel.nl: www.debijbel.nl

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 9 april  – Dagtekst

Het juiste geloof

7 Blijf denken aan jullie leiders die gestorven zijn. Zij hebben jullie het goede nieuws van God verteld. Kijk hoe zij geleefd hebben, en hoe ze gestorven zijn. Probeer op dezelfde manier in Christus te geloven als zij. 8 Want Jezus Christus blijft dezelfde, vroeger, nu, en altijd.
9 Luister niet als iemand jullie vreemde en verkeerde dingen over God leert. God geeft jullie kracht omdat hij goed voor jullie is. En niet omdat jullie je houden aan regels over wat je wel of niet mag eten. Zulke regels zijn zinloos!
10-12 Jezus Christus is voor ons gestorven. Dat is het offer dat hij voor onze zonden gebracht heeft. Maar dat offer is niet geschikt voor mensen die God op een verkeerde manier eren.
De hogepriester bracht ook offers om zonden weg te nemen. Hij bracht het bloed van offerdieren in de tempel. Maar de lichamen van de dieren waren onrein, en daarom moesten ze verbrand worden buiten de stadspoort. Jezus is ook buiten de stadspoort gedood. Hij offerde daar zijn eigen bloed, voor de mensen die bij hem horen. Met zijn bloed nam hij hun zonden voor altijd weg.13 Wij moeten laten zien dat we bij Jezus horen. Ook al zullen we dan moeten lijden, net als hij. 14 Maar wat er hier op aarde met ons gebeurt, is niet belangrijk. Want we zijn op weg naar het nieuwe, hemelse Jeruzalem.
15 Dankzij Jezus kunnen we de juiste offers brengen om God te danken. Dat doen we door hem steeds te prijzen in onze gebeden en liederen, 16 en door elkaar te helpen en dingen met elkaar te delen. Dat zijn de offers waar God van houdt!

Nachtgebed: Hebreeën 13:7-15

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Vandaag, gisteren, vroeger en altijd Dezelfde

De mensen aan wie de brief aan de Hebreeën is gericht, hebben  Jezus niet of misschien waarschijnlijk niet persoonlijk gekend. Maar ze hebben wel uit eerste hand over Hem gehoord en wat Hij Zijn leerlingen geleerd heeft over het leven met God en met elkaar op basis van echte liefde.  De opmerking dat Jezus vandaag, gisteren, vroeger en altijd Dezelfde blijft, geeft het geloof een anker. Zijn koers van liefde, trouw, van vrede en gerechtigheid staat vast tot in eeuwigheid

Een vaste koers voor wie gelooft

Hij is niet Iemand die na Zijn dood een leer heeft achtergelaten, maar Hij is een levende realiteit voor iedere gelovige.Voor de jonge gemeente die op eigen benen moet leren staan. Dit besef houdt de gelovigen alert en vervuld van hoop en vast vertrouwen. Als ze worden aangevallen en vernederd vanwege hun geloof. Als er lieden opstaan die een andere koers inzetten dan Jezus zijn apostelen heeft opgedragen.

Leren leven van genade alleen

Zo zijn er in hun midden bijvoorbeeld  mensen opgestaan die met nieuwe voorschriften komen over wat je wel of niet zou mogen eten.Geen mens wordt verlost door kosjer eten of offermaaltijden.  Alleen Gods genade brengt iedereen die bij Jezus hoort ‘thuis‘.  Door dat ene volmaakte offer van Jezus. En de offers die Hij van Zijn geliefden vraagt, vloeien voort uit een dankbaar hart vol liefde: Hem prijzen in gebeden, liederen en dankzegging.

Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 9 april.

©Elise G. Lengkeek
Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.opiëren.