Leesmenu 9 augustus

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor vandaag vind je in Leesmenu 9 augustus.

Morgengebed lezing

  • Psalmen 44
  • Spreuken 9

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

  • Psalmen 45, 46
  • Handelingen 11

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

  • Psalmen 47, 48
  • Spreuken 10

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

  • Psalmen 49
  • Jacobus 2

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 9 augustus

Geen woorden, maar daden!

18 Men kan tegenwerpen: De een heeft geloof en de ander stelt daden. Maar dan zeg ik: Bewijs mij maar eens dat iemand geloof kan hebben zonder daden te stellen! Dan zal ik uit mijn daden mijn geloof bewijzen. 19 U gelooft dat er één God is? Uitstekend! Maar dat geloven de demonen ook, en die sidderen van angst! 20 Waar zit uw verstand? Wilt u het bewijs dat geloven zonder daden waardeloos is? 21 Waarom werd onze vader Abraham door God rechtvaardig verklaard? Was dat niet vanwege de daad die hij stelde, toen hij zijn zoon Isaak op het altaar offerde? 22 U ziet dus dat zijn geloof samenging met de daad; zijn geloof werd volmaakt door zijn daden. 

 

Nachtgebed Jakobus 2:18-21

 

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Geen woorden, maar daden!

‘Geen woorden, maar daden’: die ene zin uit het clublied van Feyenoord, is sinds 1961 in onze volksziel blijven hangen.  Heel wat politici hebben het daarna op de lippen genomen om kiezers aan zich te binden. Maar dit refrein is kennelijk minstens zo oud als de weg naar Rome. Ook Jakobus hamert erop in zijn rondzendbrief: wat betekent geloof zonder daden? Woorden zonder daden?

‘ Heb lief zoals Ik jullie heb liefgehad.’

Wat heeft het voor zin te zeggen dat ik in God gelooft, terwijl ik me liever niet bekommer om mijn naaste? Dat gaat Jakobus aan het hart. God vraagt immers van mij Hem lief te hebben en mijn naaste als mijzelf?Jezus scherpt dit laatste gebod zelfs nog aan in Johannes 13;34:  ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.’

Geloof & genade

Ieder die in God gelooft, ontvangt dat geloof door genade. Wie het niet heeft en ernaar verlangt, ontvangt het eenvoudig op zijn gebed. Maar de genade die Jezus Christus voor ons door zijn lijden en dood heeft bewerkstelligt, is een onvoorstelbaar kostbaar geschenk. Van de ontvanger vraagt het de volledige inzet van zijn hart, ziel en verstand om het te kunnen bevatten en genieten.

.

©Elise G. Lengkeek

 

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.