Leesmenu 9 februari

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint.De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 9 februari.

Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed.(Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan! )

NOTA BENE: De lezingen in de app zijn omwille van de toegankelijkheid gekozen in Bijbel in Gewone Taal. Liever een andere vertaling gebruiken? Onder de menubalk van Bijbel.nl staat naast de aanduiding van het bijbelhoofdstuk (bijvoorbeeld Psalm 1) het vakje met de vertaling. Klik op het pijltje om naar de gewenste vertaling te gaan.

Als je een (gratis) account aanmaakt op debijbel.nl krijg je bovendien toegang tot allerlei achtergrondinformatie en kun je teksten markeren. Maak nu een account aan op debijbel.nl: www.debijbel.nl

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 9 februari  – Dagtekst

Jezus op de berg

Jezus spreekt met Mozes en Elia

2 Zes dagen later ging Jezus een hoge berg op. Petrus, Jakobus en Johannes mochten met hem mee. Boven op de berg waren ze helemaal alleen. De leerlingen zagen dat het gezicht van Jezus veranderde. 3 En zijn kleren werden zo wit als een helder licht. Geen mens kan kleren zo wit maken.
4 Opeens zagen de leerlingen Elia en Mozes. Die waren met Jezus aan het praten. 5 Petrus zei tegen Jezus: ‘Meester, het komt goed uit dat wij hier zijn! We zullen drie hutten maken: één voor u, één voor Mozes, en één voor Elia.’ 6 Petrus zei zomaar wat. Dat kwam omdat hij en de andere leerlingen erg geschrokken waren.
7 Op dat moment kwam er een wolk boven hen. En uit die wolk klonk Gods stem, die zei: ‘Hij alleen is mijn Zoon. Luister naar hem!’ 8 De leerlingen keken om zich heen, maar ineens zagen ze Mozes en Elia niet meer. Alleen Jezus was nog bij hen.

Jezus vertelt dat Elia is gekomen

9 Toen ze de berg weer af gingen, zei Jezus: ‘Jullie mogen aan niemand vertellen wat je gezien hebt. Eerst moet de Mensenzoon opstaan uit de dood. Pas daarna mogen jullie hierover praten.’
10 De leerlingen hielden zich daaraan. Maar intussen vroegen ze zich wel af wat Jezus bedoelde met ‘opstaan uit de dood’. 11 Ze vroegen: ‘De wetsleraren zeggen dat Elia eerst moet komen. Hoe zit dat precies?’
12 Jezus zei: ‘Dat klopt. Eerst moet Elia komen. Hij komt om alles in orde te maken. Toch zal de Mensenzoon daarna nog veel moeten lijden. Hij zal als een vijand behandeld worden. Dat staat allemaal in de heilige boeken. 13 Maar luister naar mijn woorden: Elia is al gekomen. En hij is slecht behandeld. Precies zoals het in de heilige boeken staat.’

Middaggebed: Marcus 9:2-13

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Jezus verklaart nader

Veel Joden geloven in Jezus’ tijd dat Elia vlak voor de komst van de messias zal terugkeren. Ze denken eerst dat het Johannes de Doper is, maar die ontkent dat. Toch legt Jezus aan Zijn leerlingen ui,t dat het Johannes is die met zijn optreden de profetie van Maleachi heeft vervuld. Hoe zit dat dan? Het lijkt erop dat de persoon van Elia, net als de persoon van Mozes zelf een wandelende profetie is: een voorafschaduwing van Johannes, respectievelijk Jezus.

Mozes en Elia

22 De Heer zegt ook: ‘Jullie mogen niet vergeten wat mijn dienaar Mozes jullie geleerd heeft. Houd je aan de wetten en regels die ik hem gegeven heb op de berg Horeb. Die regels gelden voor het hele volk van Israël.
23 De dag waarop ik kom, zal verschrikkelijk zijn. Maar eerst zal ik de profeet Elia naar jullie toe sturen. 24 Elia zal ervoor zorgen dat ouders vrede sluiten met hun kinderen, en dat kinderen vrede sluiten met hun ouders. Want als dat niet zou gebeuren, zou ik jullie land moeten vernietigen.’

Maleachi 3: 22-23

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 9 februari.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm