Leesmenu 9 februari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 9 februari.

NIEUW!
Lees online de Bijbelteksten met de Nieuwe Bijbel Vertaling, Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu- scherm.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal. Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen.

Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 9 februari  – Dagtekst

Jezus op de berg

Jezus spreekt met Mozes en Elia

2 Zes dagen later ging Jezus een hoge berg op. Petrus, Jakobus en Johannes mochten met hem mee. Boven op de berg waren ze helemaal alleen. De leerlingen zagen dat het gezicht van Jezus veranderde. 3 En zijn kleren werden zo wit als een helder licht. Geen mens kan kleren zo wit maken.
4 Opeens zagen de leerlingen Elia en Mozes. Die waren met Jezus aan het praten. 5 Petrus zei tegen Jezus: ‘Meester, het komt goed uit dat wij hier zijn! We zullen drie hutten maken: één voor u, één voor Mozes, en één voor Elia.’ 6 Petrus zei zomaar wat. Dat kwam omdat hij en de andere leerlingen erg geschrokken waren.
7 Op dat moment kwam er een wolk boven hen. En uit die wolk klonk Gods stem, die zei: ‘Hij alleen is mijn Zoon. Luister naar hem!’ 8 De leerlingen keken om zich heen, maar ineens zagen ze Mozes en Elia niet meer. Alleen Jezus was nog bij hen.

Jezus vertelt dat Elia is gekomen

9 Toen ze de berg weer af gingen, zei Jezus: ‘Jullie mogen aan niemand vertellen wat je gezien hebt. Eerst moet de Mensenzoon opstaan uit de dood. Pas daarna mogen jullie hierover praten.’
10 De leerlingen hielden zich daaraan. Maar intussen vroegen ze zich wel af wat Jezus bedoelde met ‘opstaan uit de dood’. 11 Ze vroegen: ‘De wetsleraren zeggen dat Elia eerst moet komen. Hoe zit dat precies?’
12 Jezus zei: ‘Dat klopt. Eerst moet Elia komen. Hij komt om alles in orde te maken. Toch zal de Mensenzoon daarna nog veel moeten lijden. Hij zal als een vijand behandeld worden. Dat staat allemaal in de heilige boeken. 13 Maar luister naar mijn woorden: Elia is al gekomen. En hij is slecht behandeld. Precies zoals het in de heilige boeken staat.’

Middaggebed: Marcus 9:2-13

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Een ongelofelijke ontmoeting op de berg

De drie leerlingen Petrus, Johannes en Jacobus kijken verbijsterd toe. Het gezicht van hun meester verandert! Er straalt een glans vanaf die ze nooit eerder hebben gezien. En Zijn kleding wordt wit als hemels licht. Wat gebeurt hier, bovenop die hoge berg waar niets anders is dan de ruige eenzaamheid, zon en wind? Ze zien het alle drie: ineens zijn Mozes en Elia aanwezig in hun midden. Ze hebben alleen oog voor Jezus en gaan met Hem in gesprek.

Wat hebben Mozes en Elia met Jezus gemeen?

Sprakeloos zijn de leerlingen: hoe moeten ze dit ooit uitleggen aan de anderen? En wat doen Mozes en Elia daar nu ineens in Jezus’ gezelschap? Wat hebben Mozes en Elia toch met Jezus gemeen? Voor Jezus en het hele Joodse volk vertegenwoordigen Mozes en Elia de Wet en de Profeten uit het oude verbond, dat God in het Oude Testament met het volk van Zijn hart is aangegaan. De meeste Godsspraken in het Oude Testament kondigen de komst aan van ‘een profeet als Mozes’ (bv Deut. 18:15-9).

Jezus verklaart nader

Dat geldt ook voor Elia. (Zie Maleachi 3:23) Veel Joden geloven in Jezus’ tijd dat Elia vlak voor de komst van de messias zal terugkeren. Ze denken eerst dat het Johannes de Doper is, maar die ontkent dat. Toch legt Jezus aan Zijn leerlingen ui,t dat het Johannes is die met zijn optreden de profetie van Maleachi heeft vervuld. Hoe zit dat dan? Het lijkt erop dat de persoon van Elia, net als de persoon van Mozes zelf een wandelende profetie is: een voorafschaduwing van Johannes, respectievelijk Jezus.

Mozes en Elia

22 De Heer zegt ook: ‘Jullie mogen niet vergeten wat mijn dienaar Mozes jullie geleerd heeft. Houd je aan de wetten en regels die ik hem gegeven heb op de berg Horeb. Die regels gelden voor het hele volk van Israël.
23 De dag waarop ik kom, zal verschrikkelijk zijn. Maar eerst zal ik de profeet Elia naar jullie toe sturen. 24 Elia zal ervoor zorgen dat ouders vrede sluiten met hun kinderen, en dat kinderen vrede sluiten met hun ouders. Want als dat niet zou gebeuren, zou ik jullie land moeten vernietigen.’

Maleachi 3: 22-23

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Voorlopig geen ruchtbaarheid aan deze ontmoeting

Jezus verbiedt de drie leerlingen te praten over wat ze hebben gezien en meegemaakt. Dat mogen ze pas doen nadat Hij Zijn taak op aarde heeft volbracht. Dus pas na Zijn dood en opstanding mogen ze vertellen wat ze hebben gezien en meegemaakt. De Joden hebben Johannes de Doper niet op zijn woord geloofd en evenmin trekken ze zich iets aan van Jezus’ woorden. Ze blijven Hem liever zien in die fascinerende rol van de wonderbaarlijke wonderdoener. Maar Jezus’ weg gaat dwars door de dood!

©Elise G. Lengkeek