Leesmenu 9 juli

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 9  juli

Delen in vreugde

10 Ga thuis een feestmaal klaarmaken met lekker eten en heerlijke dranken, en deel daarvan uit aan de mensen die zich dat niet kunnen veroorloven. Deze dag is aan onze Heer gewijd. Wees niet treurig, put kracht uit de vreugde die de Heer u geeft.’ 11 Ook de levieten brachten de mensen tot bedaren: ‘Wees stil en treur niet langer, want dit is een bijzondere dag.’12 Ten slotte gingen allen naar huis. Ze aten en dronken en lieten anderen in hun feestmaal delen. Zo vierden ze een groot feest, want ze hadden begrepen wat hun was meegedeeld.
Nehemia 8 verzen 10-13

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

De muur is klaar

Eindelijk is het zo ver: de muur van Jeruzalem is klaar. Alle tegenstand ten spijt heeft het in totaal 52 dagen geduurd. Nehemia is geen moment gezwicht voor de dreiging van invloedrijke vijanden als Samballat en Tobia en hun handlangers.

Ze hebben dag en nacht doorgewerkt. Met hun wapen in de ene hand en in de andere een steen of een troffel. Steeds werden ze door de Judeeers die onder de vijandiggezinde landgenoten woorden, op de hoogte gehouden wanneer ze een aanval konden verwachten. Nehemia bleek bovendien niet omkoopbaar. En zo is Gods heiligdom hersteld.

Berouw en vreugde

In de veilige omarming van de herbouwde Stad van God is het tijd om feest te vieren: het Trompettenfeest en het Loofhuttenfeest. Vreugdevolle feesten. Jong en oud, rijk en arm delen samen in de overvloed van de bijeengebrachte gaven. Heerlijk eten en drinken en niemand die iets te kort komt.

Maar het volk is na de rituele lezing van de Wet verslagen en bedroefd. Iedereen is zich bewust van de impact van de ontrouw tegenover God waaraan zich het volk heeft schuldig gemaakt. Maar Ezra en de Levieten zeggen: ‘Kom geliefden, droog je tranen. Dit is niet een dag om rouw te bedrijven, want het is een heilige dag voor de Heer.’

God vraagt van tijd tot tijd van ons om samen uitzinnig feest te vieren, de wijn rijkelijk te laten stromen en te geniet van Zijn goedheid en elkaars gezelschap.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.