Leesmenu 9 maart

Ontvangst van gasten:

Alle gasten die zich onverwachts aandienen, moeten ontvangen worden als waren zij Christus, want zelf zal Hij zeggen: ‘Ik was een vreemdeling en jullie namen Me op.’ En aan allen wordt de gepaste eer bewezen, vooral aan onze geloofsgenoten en vreemdelingen.

Sint Benedictus in zijn Regula Sancti Benedicti, Hoofdstuk 53, vers 1. De tekst in deze uitgave is ontleend aan Patrick Lateur, ‘De Regel van Benedictus,’ vertaling Latijnse brontekst, Tielt 2010.

Selecteer hier uit welke Bijbel je wilt lezen:

Morgengebed

Middaggebed

Avondgebed

Nachtgebed

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.