Leesmenu 9 mei

Niemand gaat vrij uit

Er is geen verschil meer tussen de een en de ander: alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid. Maar ze worden gerechtvaardigd louter en alleen door zijn goedheid, door de bevrijding die hij heeft gebracht in Christus Jezus.

Romeinen 3 vers 26

Leesmenu 9 mei gaat over hoe God over ons oordeelt. Dat is best schrikken! Kijken in de spiegel die Paulus ons voorhoudt in zijn brief aan de Romeinen. (Hoofdstuk 3, lezing menu-onderdeel Nieuwe Testament in het Avondgebed) Joden zijn niet beter dan christenen of moslims of wie dan ook. Dat geldt omgekeerd  ook voor christenen en moslims.

Er is geen mens die Gods wil doet, niet één. Ook zij niet die hun leven in dankbaarheid en uit diep respect hebben toegewijd aan God. Jezus laat in zijn onderwijs aan de mensen zien dat niemand in staat is om de wet te houden.

Waarom dan al die regels en geboden?

Paulus legt in Romeinen 3 vers 20 uit wat de functie is van de wet. De wet maakt ons er alleen maar van bewust dat we er steeds tegen zondigen. De wet regelt de dagelijkse omgang van mensen met elkaar, maar ze kan ons niet verlossen. Hoe hard we ook ons best doen!

Maar wacht eens… Er zijn toch genoeg mensen die zich netjes ‘aan de regels’ houden?  Ja, gelukkig wel. Anders zou er helemaal geen samenleving mogelijk zijn. Jezus Christus geeft in Matteüs 5 verzen 17-19 klip en klaar zijn mening over de Wet van God: Hij is niet gekomen om die af te schaffen. Zelfs niet het onbeduidendste gebod.

Hij is gekomen om Gods Wet te vervullen. Met het zoenoffer van zijn lijden en dood voor onze zonden. Hij leert ons ook wat de essentie is van de vervulling van die Wet: de liefde tot God en tot de mensen die je pad kruisen – je naasten.

Hoe sta jij voor God?

De wil van God de Vader om zijn Zoon te laten bloeden voor ons en de Zoon die dat gehoorzaam volbrengt: dat kan niemand begrijpen. Geen mens piekert erover zijn geliefde zoon de dood in te sturen. En zeker niet om te sterven voor de shit van een stel ellendelingen.

Jezus Christus heeft de totale schuld van onze zonden vereffent voor Gods heilig aangezicht. Geschonken uit genade. Het enige ‘offer’  dat Hij van ons vraagt is: geloof! Geloof in Hem, in Jezus Christus. Dat bevrijd je van die rugzak vol schuld, vol twijfel, onrecht en veroordelingen. Dat alleen maakt je rechtvaardig voor God.

©Elise G.Lengkeek

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.