Leesmenu 9 november

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 8 november.

NOTA BENE: Zowel de Bijbel in Gewone Taal als de Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 9 november – Dagtekst

Paulus is dankbaar

12 Ik dank Jezus Christus, onze Heer. Want hij had zo veel vertrouwen in mij, dat ik zijn dienaar mocht zijn. En hij gaf mij de kracht om het goede nieuws bekend te maken.
13 Vroeger beledigde ik Christus. Ik vervolgde christenen, en ik ging met geweld tegen hen tekeer. Toch heeft God mijn zonden vergeven. Want ik deed die dingen omdat ik niet geloofde, en dus niet wist wat ik deed. 14 Onze Heer Jezus Christus is geweldig goed voor mij geweest. Hij zorgde ervoor dat ik in hem ging geloven, en dat ik de christenen ging liefhebben.

Christus kwam om mensen te redden

15 Wat ik nu ga zeggen, is waar, en iedereen zal het ermee eens zijn: Jezus Christus is naar de wereld gekomen om slechte mensen te redden.
Ik ben de slechtste van alle mensen.16 Toch is Jezus Christus juist voor mij heel goed geweest. Ik was de eerste aan wie hij liet zien hoe groot zijn geduld is. Zo werd ik een voorbeeld van de redding die God geeft aan iedereen die gelooft. Want wie gelooft in Jezus Christus, zal het eeuwige leven krijgen. 17 Alle eer aan God, die koning is voor altijd. Hij is de enige, eeuwige en onzichtbare God. Laat iedereen zijn macht prijzen, voor altijd en eeuwig! Amen.

Nachtgebed: 1 Timoteüs 1:12-17

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap.

Meditatie

Het wonder van Paulus’ bekering

De gemeente in Efeze heeft last van nepleraren die pretenderen de Wet van God te onderwijzen. Paulus heeft zijn jonge medewerker Timoteüs opgedragen, orde op zaken te stellen. Met als doel: liefde (te) brengen die voortkomt uit een gelovig hart, vanuit een geweten dat niet belast wordt door schuld of zonden.

Daarom legt Paulus nogmaals uit wat de Wet precies betekent en hoe die functioneert in de praktijk. Eerst somt hij een hele waslijst op met acties die Gods eer en die van medemensen ontheiligen. Dan zoomt hij in op Gods genade, die hijzelf heeft mogen ervaren. Paulus getuigt ervan hoe die genade hem genezen heeft van zijn ongeloof en blindheid.

Hij noemt zichzelf  ‘de slechtste van alle mensen’ vanwege zijn ‘foute’ verleden: hij was er fanatiek op uit om Joden die in Jezus geloven uit te roeien en haatte ‘die Jezus van Nazaret’ met z’n wonderen, schurende opmerkingen en preken.

Nog steeds kan hij er niet over uit dat Jezus juist hem, Paulus, uitkoos om zijn boodschap onder de niet-Joden te gaan verkondigen. Daaruit blijkt volgens hem de geweldige kracht van het evangelie van Jezus Christus, die erop uit is om zelfs zijn fanatiekste tegenstanders te redden van hun ondergang.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 9 november.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat…

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm