Leesmenu 9 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 9 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 9 november – Dagtekst

Dank aan de Heer voor zijn ontferming

12 Ik breng dank aan Christus Jezus, onze Heer, die mij kracht heeft gegeven. Ik dank hem, dat hij vertrouwen in mij heeft gesteld door mij in dienst te nemen, 13 ondanks het feit dat ik hem vroeger heb bespot, vervolgd en bruut behandeld. Maar hij heeft zich over mij ontfermd, omdat ik in mijn ongeloof niet wist wat ik deed. 14 Onze Heer, Christus Jezus, heeft mij overstroomd met zijn genade, en met geloof en liefde, waarvan hij de bron is. 15 Deze woorden zijn betrouwbaar, ze verdienen volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Van alle zondaars mag ik wel als eerste genoemd worden. 16 Maar juist daarom heeft Christus Jezus zich over mij ontfermd om tegenover mij als eerste zijn grote geduld te tonen. Zo kon ik een voorbeeld zijn voor allen die later in hem zouden geloven en eeuwig leven zouden ontvangen. 17 Aan de Koning van alle tijden, aan de onvergankelijke, onzichtbare, enige God komt de eer en de glorie toe voor altijd en eeuwig! Amen.

Avondgebed: 1 Timoteüs 1:12-17

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). © 1996  Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 

Een zuiver hart en een rein geweten

De gemeente in Efeze heeft te leiden van zogenaamde leraren die pretenderen de Wet van God te onderwijzen. Paulus heeft zijn leerling Timoteüs opgedragen orde op zaken te stellen vanuit liefde die voortkomt uit een zuiver hart en een rein geweten. Daarom legt Paulus nogmaals uit wat de Wet van God precies betekent en hoe die functioneert in de praktijk. Nadat Paulus een hele waslijst met zonden heeft opgesomd die Gods eer en die van medemensen ontheiligen,, wijst Paulus op de kracht van het evangelie van Jezus Christus, die zijn koningschap bevestigd en de genade die daaruit voortvloeit. Paulus getuigt ervan hoe die genade hem genezen heeft van zijn ongeloof en blindheid.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.