Leesmenu 9 oktober

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 9 oktober.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 9 oktober – Dagtekst

Koning Nebukadnessar van Babel krijgt Egypte als beloning

17 In het zevenentwintigste jaar van de ballingschap, op de eerste dag van de eerste maand, richtte de Heer zich tot mij:18 ‘Mensenkind, koning Nebukadnessar van Babel heeft bij de aanval op Tyrus het uiterste van zijn leger gevergd. Zijn soldaten hebben zulke zware lasten moeten dragen dat hun hoofden kaal geworden en hun schouders ontveld zijn. Maar de koning en zijn soldaten zijn niet beloond voor deze zware strijd.
19 Daarom zeg ik, God, de Heer: Aan koning Nebukadnessar van Babel geef ik Egypte. Hij zal het plunderen en beroven en alle rijkdommen wegslepen. Dat zal het loon zijn voor zijn leger. 20 Egypte schenk ik hem als beloning voor het werk dat hij en zijn leger voor mij hebben gedaan.
21 Als dat gebeurd is, zal ik de kracht van het volk van Israël vernieuwen. En jij, Ezechiël, zult dan vrijuit tegen hen kunnen spreken. Zij zullen erkennen dat ik de Heer ben.’

Avondgebed:  Ezechiël 29:17-21

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.