Leesmenu Stille zaterdag

Introductie Stille Zaterdag

Stille Zaterdag – Paaszaterdag: de laatste dag vóór Pasen. Gisteren, op Goede Vrijdag is Jezus gekruisigd. Hij is nu van het kruis gehaald en zijn moeder Maria heeft hem met haar vrienden naar zijn laatste rustplaats gebracht. Het graf is afgesloten met een grote, zware steen. Hier rust hij nu en daarom en heet deze dag Stille Zaterdag. In de kerk is het ook stil: er zijn overdag geen diensten.

Het getijdengebed gaat op alle uren van de dag door.  Dit gebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint.De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu  8 april

De Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 30 maart – Dagtekst

Jezus wordt aan het kruis gehangen

32 Tegelijk met Jezus werden ook twee misdadigers weggebracht om gedood te worden. 33 Op een heuvel die de Schedel heet, hingen de soldaten Jezus aan het kruis. Ook de misdadigers werden aan een kruis gehangen. Het kruis van Jezus stond tussen de twee andere kruisen in.

34 Jezus zei: ‘Vader, vergeef de mensen die mij doden, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden de kleren van Jezus onder elkaar door erom te loten. 35 En het volk stond ernaar te kijken.

Middaggebed: Lucas 23:32-35

Jezus wordt gekr

Het lot van een vervloekte

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

Het lot van een vervloekte

zijn wonderen mensen van heinde en ver op de been brengt om naar hem te komen luisteren. Deze wonderdoener moet in hun ogen wel een bijzonder begenadigde profeet zijn om zieken te kunnen genezen, demonen uit te drijven en zelfs doden op te wekken.

Jezus is niet gekomen om de zogeheten lieve vrede te brengen, maar om de wereld te herscheppen naar Gods bedoeling. Dat betekent dat zijn boodschap onrust en verdeeldheid zaait. Het zet ten slotte alle menselijke verhoudingen op scherp. Omdat zijn woorden elk mens tot een keuze dwingen: hem aannemen of verwerpen.

Vandaag is het doodstil. Het graf zwijgt. De leerlingen zwijgen en huilen. Hem aannemen of verwerpen: met die vraag zijn ze niet eens bezig. Ze zijn kapot van verdriet. Ze gaan deze hele lange dal door een hel van teleurstelling, pijn, angst en verbolgenheid. Maar door de nacht heen gloort al het licht dat hun de ogen zal openen en dat hun keuze zal bevestigen….

Uit:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag

©Elise G. Lengkeek
Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.