Getijdengebed leren bidden

Bidden: dat is alles wat je denkt en voelt aan God vertellen. Bidden is zelfs veel meer dan dat. Bidden is vooral ook: God loven, prijzen, danken, en Hem om hulp vragen. Het getijdengebed, al eeuwenlang gebeden door christenen over de hele wereld, helpt je daarbij. Het brengt balans tussen bidden en werken.

Hoe kan dat?

Het gebed tot God vervult je met innerlijk vrede en vreugde. Ook als je stress en zorgen hebt, ervaar je Gods nabijheid en troost.

Hoe dat kan?

Omdat je de tijd even stil zet wanneer je bidt. Omdat je tot stilte komt middenin alle drukte en stress. In het gebed ontmoet je God, de Schepper van tijd en eeuwigheid. Dat maakt je van binnen kalm en cool.

Daarom alleen al is het getijdengebed leren bidden de moeite waard!

Deze website biedt je een wegwijzer naar het gebed.  En naar het getijdengebed in het bijzonder.  Naar informatie over God. Over wie Hij is. En waarom Hij jouw aandacht en gebed echt waard is . Wat dat betekent voor jou.  En voor je persoonlijk ontwikkeling en groei.

Waarom Persoonlijk Getijdengebed?

Door het persoonlijk getijdengebed te leren bidden, creëer je een gezonde afstand tot wat je bezighoudt. Vaste tijden van bidden helpen je door de dag heen even ‘uit de tijd’ te stappen. Zo beleef je in de vriendelijke nabijheid van de Eeuwige God, momenten van eeuwigheidswaarde.

De website Persoonlijk Getijdengebed biedt je structuur en houvast op die weg.

Bidden: hoe & wat?

Lees meer  wat het is en hoe het werkt en hoe zo  persoonlijk?

Welkom in de veertigdagentijd

Vanaf 5 maart 2014 (Aswoensdag) start in de vieringen het kerkelijk jaar de veertigdagentijd. Dat beslaat een periode van zes weken tot aan Pasen. Een tijd van vasten en bezinning op het lijden en sterven van Jezus Christus, de Zoon van God, voor onze zonden. Een periode van inkeer, van stilstaan bij je eigen hart tegenover God en je naaste.

Onder de button Vieringen vind je wat je kunt bidden en lezen in de Bijbel tijdens de veertigdagentijd.

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.