Nieuwe indeling leesmenu

Dagtekst voortaan na leesmenu

Het dagelijks bijhouden en schrijven van de dagtekst voor het leesmenu is een voortdurend zoeken naar de goede route en het juiste ritme. Het leesmenu moet toegankelijk én inhoud hebben. Geschikt voor wie snel het leesrooster wil raadplegen, als voor wie ook de dagtekst met commentaar wil lezen.

Nieuwe indeling leesmenu

Daarom opent het dagelijks leesmenu vanaf 3 juli met het feitelijke gebeds- en leesrooster . Daaronder volgt dan  de dagtekst uit  het morgen-, middag-, avond- of nachtgebed met een overdenking.

Kan het beter?

Ongetwijfeld! Schrijven is immers het afleggen van een weg vol avonturen en ontdekkingen. Van vallen en opstaan, van leren en toepassen. Elke lezer die kritisch meeleest en zijn ervaring reflecteert, is voor mij een coach die mij helpt mijn pen en geest scherp en vaardig te houden.

Het  invullen van het dagelijks persoonlijk getijdengebed is voor mij een enorme uitdaging. Ik ben ervan overtuigd dat ik deze weg niet alleen ga. Dat ik in naam van Jezus Christus mag vertrouwen op Gods hulp. Op het geschenk van wijsheid en het inzicht, ontvangen van de heilige Geest.

©Elise G. Lengkeek

 

 

 

 

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.