Schortel Woensdag

Schortelwoensdag. Stilte voor de storm vanaf het moment dat Judas besluit dat 30 zilverlingen hem genoeg is in ruil voor Jezus’ leven. Mt 26

@getijdengebed

Over het algemeen wordt gedacht dat op deze dag Judas Iskariot voor het eerst met het Sanhedrin sprak over het verraden van Jezus. Dit staat beschreven in drie kanonieke evangeliën; Mattheüs 26:14-16, Markus 14:10-12, Lukas 22:3-6.

Op Schortelwoensdag leggen veel kerken hun klokken het zwijgen op tot Paaszondag. Dit gebruik is vooral in Engeland traditie.

De gedachte erachter is dat op die avond Judas Iskariot contact had opgenomen met het Sanhedrin, de Joodse Raad, om Jezus aan hen uit te leveren voor 30 zilverlingen. Zijn besluit was ingegeven door zijn irritatie over de in zijn ogen absurde zalving van Jezus.

Maria, de zus van Lazarus die door Jezus uit de dood was opgewekt, had een vermogen gespendeerd aan kostbare olie voor dit ritueel. Vanaf dat moment keek Judas uit naar een geschikte mogelijkheid om zonder te veel oproer Jezus gevangen te laten nemen. Hij wist dat het Sanhedrin Jezus wilde vermoorden,  het liefst nog voor het Paschafeest.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.