Zondag na Hemelvaartsdag

Zondag na Hemelvaartsdag

Het hart van aanbidding

De dood en opstanding van Jezus Christus heeft na Pasen immense gevolgen gehad. Voor iedereen die toen en later in hem ging geloven.

Met zijn offer heeft Hij de macht van de zonde en onze verslaving daaraan, voorgoed verbroken. Hij heeft  de weg vrijgemaakt naar een levende relatie met God als Vader. Voor ieder die Hem volgt.

De hemel juicht over wat Jezus Christus heeft bereikt. Het is een bron van eindeloze aanbidding. En de kerk van alle tijden en plaatsen op aarde staat sinds Pasen te trillen op haar grondvesten. Ook zij kan niet anders dan telkens in jubel uitbarsten.

Aangepast leesmenu

Vier de 1e zondag na Hemelvaart mee in het morgen-  en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het [Oude en/of Nieuwe ]Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het [Oude en/of Nieuwe ] Testament van het gewone leesmenu  in het [morgen- en avond]gebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast leesmenu – dagtekst

Je mag de Heer op één plaats vereren

4 Doe niet zoals die volken! Vereer de Heer, jullie God, niet zomaar op allerlei plaatsen. 5 De Heer zal zelf een plaats aanwijzen in één van de gebieden van jullie stammen. Daar zal hij wonen. Alleen daar mogen jullie hem vereren.
Als jullie naar die plaats gaan,6 neem dan dieren mee om te offeren. Die zijn bestemd voor de volgende offers: offers die helemaal verbrand moeten worden, offers voor een feestmaal, offers die je brengt als je iets belooft aan de Heer, en andere offers. Neem ook een tiende deel van de opbrengst van je oogst mee. En breng ook alle kalfjes, lammetjes en geitjes mee die het eerst geboren zijn.
7 Op die plaats kunnen jullie een feestmaal klaarmaken, ter ere van de Heer, jullie God. Vier feest, samen met je hele familie. En geniet van alles waar je hard voor gewerkt hebt. Zo beloont de Heer jullie.

Middaggebed: Deuteronomium 12:4-7

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

De oude offerdienst wordt vervangen

De voorschriften in het boek Deuteronomium over het offeren op die ene door God aangewezen plaats, maken plaats voor een compleet nieuwe werkelijkheid sinds Jezus het Offerlam van God zijn missie heeft volbracht op aarde: zijn leven geven als zoenoffer voor alle schuld die generatie na generatie mensen tegenover God hebben opgebouwd. Na zijn hemelvaart en troonsbestijging als koning van het heelal, aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, is het huis van aanbidding verplaatst.

Voortaan is het hart van iedere gelovige een geheiligde tempel, waarin de geest van deze mens eerbiedig neer in aanbidding voor hem – voor God die een van wezen is met zijn Zoon en de heilige Geest die van beiden uitgaat. Het lofoffer dat hieruit opstijgt is voor God kostbaar en altijd de moeite waard.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel III, Zondagen door het jaar, Meditatie Zondag na Hemelvaart.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.m.