Zondag na Hemelvaartsdag

In blijde verwachting

4 Toen hij zo bij hen was, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten. ‘Jullie moeten wachten,’ zei hij, ‘op wat de Vader heeft beloofd, waarover ik jullie gesproken heb. 5 Want Johannes heeft gedoopt met water, maar jullie zullen over een paar dagen worden gedoopt met heilige Geest.’

Handelingen 1 verzen 4-5

De wereld ingestuurd

De leerlingen van Jezus hebben de opdracht van Jezus  goed in hun oren geknoopt: wachten op de vervulling van Gods belofte in Jeruzalem. Nadat ze verbijsterd naar de hemel bleven staren, toen Jezus voor hun ogen werd weggenomen, hebben twee engelen ze naar huis gestuurd. De wereld in, zeg maar.

Samen bidden

Wat zullen ze veel te delen hebben samen! Er is zo veel gebeurd vanaf de dag dat Jezus terugkeerde uit de dood. Ze kunnen het nauwelijks bevatten. Al dagen doen ze niets anders dan met elkaar bidden: de leerlingen, Jezus’ moeder  Maria en zijn broers. Ze zijn in blijde verwachting van de  heilige Geest die hen kracht zal geven.

Helemaal nieuw is het niet voor hen: de Schrift kennen ze al het verhaal van Saul en Elisa (zie Leesmenu morgen- en avondgebed) die op een bijzondere manier kracht ontvingen van de heilige Geest voor hun opdracht.

Aangepast leesmenu

Vier de zondag na Hemelvaartsdag mee in het middag- en nachtgebed met de onderstaande lezingen uit het[Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament van het gewone leesmenu  in het morgen-, middag-, avond-, en nachtgebed van vandaag. De Psalmen volgen het gewone leesmenu

Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.