40 dagentijd – dag 12

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 12

Leesmenu 3 maart gaat over Lucas 14:25-27. Over de prijs die de reis je gaat kosten, als je bereid bent Jezus te volgen. Om Hem met inzet van je hele leven te volgen op Zijn weg naar Gods nieuwe wereld.  Een weg die Hem, maar ook Zijn volgelingen, eerst door een diep dal van lijden en verlies heen zal voeren voordat de overwinning definitief is.

Wie rust kent, moet ze verstoren

Abba Jozef vertelde deze uitspraak van abba Poimen: ‘In het evangelie staat geschreven: ‘Verkoop je jas en schaf je een zwaard aan’ (Lc 22, 36). Dit betekent: ‘Wie rust kent, moet ze verstoren om de smalle weg in te slaan.””

Griekse Apofthegma’s Vaderspreuk 112, uit de alfabetische lijst van Cotelier

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: ‘Monnik in de woestijn – Woorden van Abba Poimen’, pag. 47.  Maurits Pinnoy, Zoetermeer 2008.

Jezus volgen: de allesbepalende opgave

Het volgen van Jezus was voor de woestijnvaders de enige en allesbepalende opgave in hun leven. Daarom en alleen daarom waren de woestijn in getrokken. Biddend en werkend vanuit hun zelfgekozen gevangenschap in een cel. Ze hadden gekozen voor het lijden aan dit aardse leven. Wandelend door de Vaderspreuken ontstaat echter niet een beeld van afgetobde grijsaards die niets meer mochten van zichzelf. Hun spreuken getuigen nu eens van milde humor, dan weer van diep doorleefde wijsheid.

Niets is wat het lijkt

Kennelijk maakte de afzondering hen niet tot wereldvreemde woestijnvogels. Hun vermaardheid dreef talloze leerlingen de woestijn in om van deze abba’s te leren, waarom een radicale keuze voor het volgen van Jezus en het opgeven van alles wat hen nog bond aan de wereld uiteindelijk de beste keuze bleek te zijn.  Maar ook zij leren hun leerlingen: niets is wat het lijkt: ‘Ben je op zoek naar rust? Vergeet het maar. Er wacht je strijd en nog eens strijd!’

‘Ook wij, woestijnvaders,  zijn nog elke dag op zoek naar die smalle weg, die ene Deur naar Gods nieuwe wereld!’

Jezus volgen- wat kost het jou?

40 dagentijd-dag 12 gaat over het volgen van Jezus. Hoe geef jij dat verlangen vorm in jou dagelijks leven? Heb je het verlangen te vluchten uit de wereld. Of is jou roeping juist in je dagelijks leven bereid zijn je verliezen te nemen om die ene en alles vervangende schat te mogen bemachtigen: het eeuwige leven in Jezus’

©Elise G. Lengkeek

Noot
Over de  Vaderspreuken*) : De woestijnvaders waren gespeend van alle vormen van eerbetoon, rijkdom, waardigheid en zelfverheffing.

De wijsheid die ze leerden  door  uitsluitend te leven van Gods goedheid en genade, deelden ze in woorden en daden met hun leerlingen. Met zo min mogelijk woorden, maar zonder iets voor ze achter te houden. Het waren die leerlingen die allerlei uitspraken en herinnerde voorvallen verzameld en gebundeld hebben tot een geschrift met de verzamelnaam Vaderspreuken  (in het Grieks: Apophthegmata).

Christofoor Wagenaar, monnik van de trappistenabdij te Westenmalle, schrijft in ‘Woestijnvaders – een speurtocht door de vaderspreuken’ dat de 1e redactie van deze nooit afgesloten bundeling moet hebben gelegen tussen de jaren 450 en 500.  De invloed van deze verzameling spreuken heeft door een alle eeuwen heen een belangrijke bijdrage geleverd aan de spirituele bagage van vele gelovigen.