40 dagentijd – dag 17

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 17

Leesmenu 9 maart gaat over Lucas 20:9-19 waarin Jezus het voorbeeld van de wijngaard aanhaalt waarin de arbeiders de ene na de andere afgezant van de eigenaar afslachten en ten slotte dien zoon, om zelf de wijngaard in bezit te krijgen. Het onderwijs door middel van voorbeelden (gelijkenissen) is een effectieve vorm die geheugen en emoties prikkelt. De toehoorders wordt slechts een korte vertelling of een beeld aangereikt waaruit ieder voor zichzelf een belangrijke conclusie moet trekken.

Jezus’ houdt niet van pasklare antwoorden. De woestijnvaders al evenmin. Hun gelijkenissen moet in geloof beluisterd worden om het geheim ervan te ontvouwen.

Waar moet ik op letten?

Een broeder vroeg abba Poimen: ‘Abba, waarop moet ik letten als ik in mijn cel ben? De ouderling zei hem: ‘Ik ben slechts een man die tot aan zijn hals in de modder zit, een vracht op de nek krijgt en tot God roept: ‘Erbarmen!”

Vaderspreuk 278 -Systematische lijst van C. J. Guy

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: ‘Monnik in de woestijn – Woorden van Abba Poimen, pag. 78. Maurits Pinnoy Zoetermeer 2008

Verborgen schatten

De Vaderspreuken herbergen net als gelijkenissen (voorbeeldverhalen) een schat onder hun ruwe huid. Zoals de pokdalige oester een prachtige parel in haar binnenste bewaard. Alleen degene die moeite doet die te bemachtigen wordt beloond. Niet voor niets zegt Jezus geregeld tegen zijn leerlingen en de omstanders: ‘Wie oren heeft om te horen, moet luisteren  wie ogen heeft om te zien, moet waarnemen’.

Jezus prijst doven en blinden

Niet voor niets prijst Jezus doven en blinden die bij Hem komen om zich te laten genezen ten overstaan van de Schriftgeleerden, farizeeën, hogepriesters en  volksleiders. De eersten prijst Hij omdat ze, hoewel ze  doof of blindwaren, ervan getuigden werkelijk te horen en te zien. De tweede groep verwijt Hij dat ze met al hun kennis ziende stekeblind zijn en horende stokdoof.

Wie rijk is wordt snel rijker?

Het leren verstaan van de voorbeelden van Jezus en de Vaderspreuken heeft een zichzelf versterkend effect: wanneer je in geloof je ogen en oren spitst en opmerkt waar voor jou de clou ligt in het gegeven verhaal, verwerf je nieuwe inzichten. Op hun beurt versterken die nieuw verworven inzicht je geloof. Zo wordt wie rijk is in geloof sin korte tijd nog veel rijker. Maar wie zijn hart en geest op slot draait en oren dichtstopt en zijn ogen sluit, verliest de aansluiting en berooft in korte tijd zijn ziel van hoop.

Waar let jij voor jezelf op?

40 dagentijd – dag 17 gaat over je hart te luisteren leggen naar wat Jezus je wil leren met Zijn gelijkenissen. Begin vandaag opnieuw. Maak je oren vrij om te horen naar wat Hij jou wil zeggen, doe je contactlenzen van het geloof in en kijk naar wat Hij jou wil laten zien. Bid om de heilige Geest die jou Zijn boodschap voor jou  zal leren verstaan.

©Elise G . Lengkeek