40 dagentijd – dag 18

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 18

Leesmenu 10 maart gaat over Lucas 21:34-36 waarin Jezus waarschuwt om waakzaam te zijn. Dag en nacht. In de wereld zijn, er deel van uitmaken en toch ook genoeg afstand ervan houden om de signalen van de tijd waarin je leeft te kunnen interpreteren. Daarbij heb je de lamp nodig van het geloof. De heilige Geest zal je bijstaan, belooft Jezus, maar je komt er niet zonder kleerscheuren vanaf als je vertrouwt op jezelf. Alleen het gebed tot God brengt je op tijd in veiligheid.

Waakzaamheid

Wie goud of zilver verliest, kan iets anders ervoor in de plaats vinden, maar wie een ogenblik verliest, kan er geen ander voor vinden.’

Vaderspreuk  N 265 – Anonieme spreuk

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: ”Woestijnvaders – Een speurtocht door de vaderspreuken, pag. 158. Christofoor Wagenaar, Nijmegen 1981

Waakzaamheid als doorlopende oefening

Waakzaamheid was voor de woestijnabba’s  een doorlopende oefening voor hun tong en hun zintuigen.  Van abt Silvanus is bekend dat hij zijn monnikskap diep over zijn hoofd trok wanneer hij in de moestijn werkte, om maar niet in afgeleid te raken door het zien van bomen. Ook legden ze zich erop toe om geen woorden te verspillen aan nutteloze gesprekken.

Afstand bewaren

Over  abba Ammoes gaat het verhaal dat – wanneer hij naar de kerk ging – zijn leerling niet naast hem mocht lopen maar op afstand. Wilde de leerling een raad van hem hebben, dat stuurde hij hem direct daarna weg met de woorden: ‘Anders kon er tijdens ons onderhoud over ons zieleheil een ijdel gesprek ontstaan.’ (Spreuk 130 = Ammoes I) Het ging hen er voornamelijk om geen enkel detail te missen van wat de waakzame ziel opmerkt die zich geheel op God concentreert en niet op bijzaken.

Waakzaam zijn in een omgeving vol prikkels?

40 dagentijd – dag 18 gaat over bidden en werken met een waakzaam hart. Is dat te combineren met een drukke baan, een gezin met opgroeiende kinderen die al je aandacht opeisen of met mantelzorgtaken? Helpt het je eraan herinnerd te worden dat Jezus veel van zijn tijd besteedde aan het onderwijzen en genezen van mensen, maar dat Hij ook geregeld de eenzaamheid zocht om te bidden? Ook Hij had het nodig om in de stilte de woorden van Zijn God tot Zijn hart te laten spreken.

Alleen zo kon Hij voortdurend alert blijven om naar Gods wil te handelen.

©Elise G . Lengkeek