40 dagentijd – dag 20

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen. 

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

©Elise G. Lengkeek

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

©Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – dag 20

Het Leesmenu 29 februari zet onder andere Psalmen 134 in de schijnwerper: .

Dit gebed is een vervolg op en een verdieping van het vorige. In een soliloquium, een alleenspraak met zichzelf, legt Augustinus aan God zijn vragen en moeilijkheden voor.

Beschaam mij niet in mijn hoop, o almachtige God

Dit laatste gebed, naar aanleiding van Psalm 134, verwoordt zowel de opdracht van God aan de priester om te zegenen, de priesterlijke zegen zelf, alsook de bede van ieder lid van de gemeente van God om door Hem, de eeuwige God, uit Sion te worden gezegend.

Heere, geef ons Uw zegen

[Opdracht aan de priester:]

Kom nu, zegen de Heere,
alle dienaren van de Heere,
u die in het huis des Heeren staat,
in de voorhoven
van het huis van onze God.

Strek uw handen ook in de nachten uit
in het heiligdom
en zegen de Heere.

[De priester tot de gemeente:]

De Heere zegene u uit Sion,
Hij Die de hemel
en de aarde gemaakt heeft.

[Ieder lid van de gemeente tot God:]

Heb medelijden met mij,
Heere, en hoor mijn gebed.

[Amen.]

N.a.v. Petit missel Romain, pagina 81.

Lezen: Psalm 134.

© M.A. van Willigen