40 dagentijd – dag 21

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 21

Leesmenu 13 maart gaat over Lucas 24:44-49  waarin Jezus zijn leerlingen opzoekt met een belangrijke missie. Op de avond van Zijn opstanding, de 3e dag na Zijn dood, verschijnt Hij plotseling in hun midden. En middenin hun ongeloof reikt Hij hen opnieuw Zijn handen. Ze mogen ze bekijken en betasten. Met diezelfde handen neemt Hij een stuk vis van hen aan en eet het op om ze de zekerheid te geven dat Hij geen geestesverschijning is. En daarna pas onthult Hij hun het geheim van Zijn leven en werk.

Volmaaktheid

Een broeder vroeg aan abba Poimen hoe het komt dat de ziel verstart en God niet vreest. De ouderling antwoordde:  “De ziel wil God wel vrezen, maar is er nog niet toe in staat, want de godsvrees is een grote volmaaktheid.”

Vaderspreuk  260 – Verzamelingen van Pascharius en van Martinus Dumiensis

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: ‘Monnik in de woestijn – Woorden van Abba Poimen’, pag. 83. Maurits Pinnoy, Zoetermeer 2008

Hoe bereik je een volmaakt geloof?

Kun je in dit leven een volmaakt geloof bereiken? De grijsaards van de woestijn braken zich daarover geregeld het hoofd. Zo ook de broeder die bij abba Poimen langs gaat om zijn nood te klagen over zijn halsstarrige ziel die er maar niet toe kan komen God te vrezen. De woestijnvaders kenden de Schriften door en door en het is niet aannemelijk dat deze ouderling ongeloof te verwijten was. Maar wie dag in dag uit Gods nabijheid zoekt, is niet gauw tevreden met de kwaliteit van zijn geloof (godsvrees).

Geen onhaalbaar perfectionisme

Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is’ , zegt Jezus in de Bergrede (Matteus 5:48). De volmaaktheid waar Jezus op doelt is geen onhaalbaar perfectionisme. Het gaat hier om een mindset, een levenshouding die gericht is volkomen toegewijd zijn aan God, aan wat Hij wil en goed vindt. Abba Poimen begreep dat dit een levenslange opdracht is. Een opdracht die een zichzelf versterkende uitwerking heeft, want wie God vreest (=eerbiedigt) krijgt steeds meer ontzag voor Hem.

De vervulling van alles

Zo vergaat het ook de leerlingen. Op de 3e dag na Jezus dood worden ze geconfronteerd  met een springlevende, goddelijke Jezus die in hun midden staat! Hij is het Zelf die hun ongeloof met Zijn eigen handen neemt en breekt. Die hun geloof ‘volmaakt’ door de Wet, de Profeten en de Geschriften op Zichzelf te betrekken. Pas nu begrijpen ze waarom  Zijn lijden en dood voorzien waren en alleen zo vervuld moesten worden. Pas nu zijn ze klaar om als Zijn getuigen anderen te helpen hun geloof te volmaken.

Verlangen naar God

40 dagentijd – dag 21  gaat over het verkrijgen van een volmaakt geloof.  Dat bereik je niet door je stinkende best te doen om  een perfecte gelovige te worden. Alleen Jezus kan jouw geloof en gebed volmaakt maken.  Elke keer dat je je met hart en ziel en je hele verstand aan Gods liefde en genade durft toe te vertrouwen, strekt Jezus Zijn handen naar jou uit, om je op te tillen en te dragen. Dwars door je eigen hoogten en diepten en dalen van ongeloof en getob.

©Elise G . Lengkeek