40 dagentijd – dag 22

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 22

Leesmenu 14 maart gaat over Johannes 1:35-51 waarin Jezus nadat Johannes Hem op aanwijzing van God heeft herkent als de beloofde messias, het Lam van God, leerlingen achter Zich aankrijgt.  Ze zijn bereid alles achter zich te laten om de messias te volgen, want ze hebben gehoord dat de messias de nieuwe koning van Israël zal zijn. Hun verwachtingen zijn hooggespannen. En hun Meester blijkt een bijzonder mens te zijn. Hij spreekt met gezag en met liefde.

Hij weet al wie ze zijn voor ze zich goed en wel aan hem hebben voorgesteld!

De verhouding abba-leerlingen

Zij die nog leerling zijn moeten hun waarachtige leermeesters liefhebben als hun vader en vrezen als hun bestuurders. En zij mogen hun vrees niet temperen wegens hun liefde en hun liefde niet vertroebelen wegens vrees.

Vaderspreuk  413 – Isidorus de priester

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: ”Woestijnvaders – Een speurtocht door de vaderspreuken, pag. 47. Christofoor Wagenaar, Nijmegen 1981

Woestijnvaders hadden geestelijk gezag

Woestijnabba’s die in de loop van hun leven wijsheid hadden vergaard, waren weliswaar spaarzaam met woorden, maar trokken niettemin leerlingen aan die van heinde en ver kwamen. Ze waren voor hun leerlingen liefdevol en zorgzaam en altijd erop uit om het goede in hun pupillen te stimuleren. Vanuit die wederzijdse betrokkenheid groeide dan vanzelf een band met hun abba, die voornamelijk berustte op diens geestelijk gezag.

Voorbeeldfunctie

De woestijnvaders legden zich erop toe om in alle bescheidenheid een voorbeeld te zijn voor hun leerlingen. Ingrijpen wanneer hun leerlingen fouten maakten deden ze zelden, omdat iedere leerling ook zijn eigen weg moest gaan en zichzelf tegenkomen in zwakheden en beproevingen. Maar wanneer een abba er zeker van kon zijn dat zijn leerling werkelijk wilde begrijpen en zien, opende hij zijn hart ook helemaal voor zijn pupil om hem te helpen inzicht en doorzicht te verwerven.

Wat heb jij nodig om Jezus te volgen?

40 dagentijd – dag 22 gaat over de verhouding tussen leerlingen en Jezus. Wat voor soort leerling ben jijzelf? Wat heb je nodig voor jouw leerweg en wat zou je Jezus willen vragen om Hem te volgen als zijn leerling?

©Elise G . Lengkeek