40 dagentijd – dag 28

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 28

Leesmenu 21 maart gaat over Johannes 8:3-11  waarin Jezus de farizeeën verrast met een oordeel over de vrouw en over henzelf waarop ze niet gerekend hadden.

‘Ook ik ben een zondaar’

Abt Bessarioon zag dat een broeder die een fout begaan had, door de priester uit de kerk verwijderd werd. Toen stond abt Bessarioon op en ging met hem mee naar buiten, zeggend: ‘Ook ik ben een zondaar’

Vaderspreuk 162 – Bessarioon 7

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Christofoor Wagenaar, ‘Woestijnvaders – Een speurtocht door de vaderspreuken, pag. 138.  Nijmegen 1981

Bewust van eigen zondigheid

De woestijnvaders waren zich voortdurend bewust van hun eigen zondigheid tegenover de heiligheid van God. Ze beseften heel goed dat hun zelfgekozen isolement en hun drang om God in gebed en werk te dienen op zichzelf genomen geen genade en redding brengt. Genade en redding komt alleen van God, die alle harten kent en die rechtvaardig oordeelt over ieders daden en gedachten.

Liever het oordeel aan God overlaten

Daarom waren de abba’s zeer huiverig om grote woorden in de mond te nemen als er al een oordeel geveld moest worden over een broeder die zich had misgaan. Liever nog dan hem te veroordelen, namen ze in plaats daarvan zijn schuld op zich als dat mogelijk was. Een broeder berispen deden ze dus zelden. Hun liefde voor de ander en het respect voor diens eigenheid won het meestal van de behoefte om kritiek op de ander uit te oefenen. Ze lieten het oordeel liever aan God zelf.

Hoe oordeel jij jezelf en anderen?

40 dagentijd – dag 28 gaat over de vraag of je ooit in staat bent een rechtvaaridg oordeel over iemand te  (kunnen) vellen. Aan de andere kant: je moet iemand toch kunnen aanspreken op gedrag dat beschadigend is voor anderen of hem/haarzelf?  Overweeg voor jezelf de les die Jezus ons leert in Johannes 8:3-11: wanneer jij meent te kunnen veroordelen, heb je dan ook eerst zorgvuldig je eigen hart onderzocht of je bedoelingen en motieven zuiver zijn? Heb je ook je eigen schuld in de ogen gekeken?

©Elise G . Lengkeek