40 dagentijd – dag 31

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 31

Leesmenu 25 maart gaat over Johannes 12:27-33  waarin Jezus het ineens heel moeilijk heeft met zijn naderende dood en zich vertwijfeld afvraagt wat Hij moet bidden. Hij weet dat Hij dit lijden en sterven niet kan en mag ontlopen. Maar zijn menselijke emotie is toch: Vader kan het misschien op een andere manier? Hoe belangrijk is het voor Hem dat Hij juist nu van Godzelf de bevestiging krijgt: ‘Ik heb Mijn macht laten zien en Ik zal dat opnieuw doen’. Want als Jezus straks sterft, zwijgt de hemel…

Is het goed voor iets te bidden?

Eens broeder vroeg aan abba Poimen: ‘Is het goed voor iets te bidden?” De ouderling gaf hem als antwoord dat abba Antonius gezegd had; “Deze stem klinkt uit het aanschijn van de Heer: ‘Troost, troost mijn volk, zegt uw God.’ (Jes. 40:1)”

Vaderspreuk 87 – De alfabetische lijst van Cotelier

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Maurits Pinnoy, ‘Monni in de woestijn – Woorden van Abba Poimen’ , pag. 40. Zoetermeer 2008

Bidden als levenswijze

Elke dag stond in het teken van gebed in het dagelijks leven van de woestijnvaders. Dat ging ook tijdens hun werk door. En zelfs hun werk was bidden voor het aan aangezicht van God. Toch hadden de leerlingen behoefte aan leiding van hun abba’s, want ze waren er bang voor om te bidden voor onzinnige dingen. Als een abba antwoord gaf, haalde hij liever nog de wijsheid van een andere abba aan dat dat hij eer zou krijgen voor zijn inzicht en wijsheid.

God zál van zich laten horen & zien

Vandaar dat abba Poimen er een uitspraak bij haalt van abba Antonius. Het is een prachtige verwijzing naar Jesaja 40. En juist in de lijdenstijd licht hij op, omdat dit woord ons eraan herinnert dat wat er ook allemaal te gebeuren staat, God Zijn macht en majesteit aanwendt om Zijn volk te redden. Daarom is er troost. Troost voor Gods volk Israël. Troost voor gelovigen van andere volken. En troost voor wie zoekend en struikelend zijn handen uitstrekt naar God, niet wetend wat hij of zij moet bidden.

Hoe bid jij?

40 dagentijd – dag 31 gaat over de vraag of het goed is voor iets te bidden waarvoor je bang bent. Moet je vragen of God het van je wegneemt? Of vragen om kracht en wijsheid? Of dat je je leert voegen naar Gods wil? Jezus laat zich kennen in zijn het diepst van zijn menselijke emoties en doodsangst, zo vlak voor Zijn sterven. Durf jij je zo ook naar God te uiten over alles wat je beklemt en weet dat het onvermijdelijk is? Durf je erop te vertrouwen dat Hij ook jou Zijn macht zal laten zien? En je zal troosten?

©Elise G . Lengkeek