40 dagentijd – dag 32

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 32

Leesmenu 26 maart gaat over Johannes 13:31-38  waarin Jezus voor het laatst samen is in de intieme kring van zijn vrienden en leerlngen. Hij heeft ze belangrijke dingen te vertellen, zodra een van hen (Judas Iskariot) zijn hielen heeft gelicht. Het testament van Jezus is eigenlijk in 1 zin samen te vatten: heb elkaar lief en wees elkaar dienstbaar, zoals slaven hun meester dienstbaar zijn

De 7 lessen van abba Mozes

Dit zijn de zeven uitspraken die abba Mozes een abba Poimen meegaf: wie ze naleeft , of hij in gemeenschap leeft, in eenzaamheid of in de wereld, kan gered worden.:1) In de eerste plaats, zoal s geschreven staat, moet de mens God liefhebben met geheel zijn  ziel en geheel zijn geest. 2) De mens moet zijn naaste liefhebben zoals zicjzelf. 3) De mens moet in zichzelf alle kwaad doen afsterven 4) De mens mag zijn broeder niet oordelen, in welke omstandigheid dan ook. 5) De mens mag een ander geen kwaad aandoen. 6) De mens moet vooraleer hij zijn lichaam verlaat, zichzelf zuiveren van elke lichamelijke en geestelijke smet. 7) De mens moet altijd een bevrouwvol en nederig hart hebben. Dat is mogelijk voor wie altijd zijn zonden en niet die van zijn naaste aanrekent. Door de genade van onze Heer (Jezus Christus) die leeft en heerst met God de vader en de heilige Geest, in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vaderspreuk  262 – Het Koptisch

De tekst in deze uitgave is ontleend aan:Maurits Pinnoy, ‘Bidden in de woestijn – Woorden van Abba Poimen’, pag 83/84. Zoetermeer 2008

Nooit te oud om te leren

Lessen voor het leven deelden de woestijnvaders veelvuldig met elkaar. Zo hing ook abba Poimen – die inmiddels zelf al heel wat leerlingen had- aan de lippen van abba Mozes om diens lessen in zijn hart op te slaan. Abba Mozes ging de weg die Jezus Christus ook zijn leerlingen had gewezen. In alle eenvoud en nederigheid.

Hoe leef jij de opdracht van Jezus

40 dagentijd – dag 32 gaat over het volgen van Jezus’ wil: in liefde en nederigheid samenleven met de mensen om je heen. Het klinkt zo eenvoudig, maar waarom lukt het zo vaak niet?  Petrus dacht het ook te kunnen en hoe bitter was zijn verdriet toen het misging omdat hij toch neens zijn Heiland had verloochend! Bidt vandaag God of je de opdracht van Jezus mag leven met hart en ziel, net als de woestijnabba’s en ontdek wie of wat vandaag jouw pad kruist om jouw liefde te ontvangen.

©Elise G . Lengkeek