40 dagentijd – dag 36

40 dagen bidden met de woestijnvaders

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder

Ga de komende veertig dagen mee op pad met de woestijnvaders . Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

Het project 40 dagen bidden met de woestijnvaders is onderverdeeld in 40 dagen en start op 18 februari 2015 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 4 april met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd?

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding.

De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

40 dagentijd – dag 36

Leesmenu 31 maart gaat over Johannes 18:1-12 waarin Jezus in de kracht die Hij heeft ontvangen van Zijn Vader de confrontatie aangaat met de overmacht van Romeinse soldaten en dienaars van de joodse geestelijke leiders op Zijn tijd, en waarin Petrus de confrontatie onder ogen moet zien met zijn zwakheid: zijn drift en uiteindelijk zijn verloochening van Jezus.

Wat geweld met je doet

Een broeder vroeg abba Poimen: “Wat moet ik doen? Benauwdheid grijpt mij aan en ik ben in alle staten.” De ouderling zei: “Geweld grijpt zowel zwakken als sterken aan.”

Vaderspreuk  179 – De alfabetische lijst van Cotelier

De tekst in deze uitgave is ontleend aan:  Maurits Pinnoy, ‘Monnik in de woestijn- Woorden van Abba Poimen’, pag. 60 Zoetermeer 2008

Waarom geen rechtstreeks antwoord?

Het antwoord dat abba Poimen aan de vertwijfeld broeder geeft die hem komt vragen wat hij  moet doen wanneer benauwdheid hem aangrijpt, lijkt op het eerste gezicht raadselachtig. De woestijnvaders hadden de gewoonte vragen meestal niet rechtstreeks te beantwoorden, maar hun broeder of pupil aan het denken te zetten aan de hand van hun reactie. Ieder mens moet zijn eigen leerweg doorlopen en de opgaven verschillen dus per individu. De woestijnabba’s hielden daar rekening mee

Elke situatie dwingt je tot een keuze

Juist in het nadenken over de eigen opgave deden hun leerlingen vaak de belangrijkste ontdekkingen. Zo laat het antwoord van abba Poimen ruimte om daarmee persoonlijk aan de slag te gaan en de eigen geest te onderzoeken.  Wie je ook bent, wat je ook gelooft: elke situatie dwingt je een keuze te maken. En de som van al die keuzes vormen je. Voor wie gelooft is dat ook goed nieuws: want God grijpt die keuzes aan op Zijn tijd om je stap voor stap klaar te maken voor Zijn plan.

Jezus en Petrus als voorbeeld

De dagtekst van Johannes 18:1-12 geeft een prachtige uitwerking van abba Poimens stelling. Het geweld treft immers zowel Jezus, die sterk is en zonder spoor van twijfel zich vrijwillig overgeeft aan het geweld. Want Hij staat erboven. Bij Petrus triggert het geweld juist zijn zwakheid: eerst zijn drift en woede om wat zijn Meester wordt aangedaan en slaat hij er met zijn zwaard op los. Een paar uur later keert het geweld zich tegen Petrus’zelf om te bekennen dat hij bij Jezus hoort en verloochend hij Hem.

Bidden om innerlijke vrede, liefde en eenheid

40 dagentijd – dag 36  laat zien dat je altijd een keuze hebt, wanneer je in problemen komt. Wat doe jij? Vecht je of vlucht je? Soms ervaar je sterkte en kracht om de confrontatie aan te gaan, maar soms loopt het heel anders dan je dacht en doe je precies het tegenover gestelde van wat je van plan was: vluchten in plaats van vechten. Jezus stond in Zijn kracht omdat Hij volledig op Zijn Vader vertrouwde. Bij Petrus gebeurt het tegenovergestelde. Jezus wist dat het  zo zou gebeuren.

Wat een zegen te weten, dat Hij het heeft voorzien en zo intens voor Petrus heeft gebeden. En voor de anderen en ons. En dat Hij  van harte vergeeft wie schuld belijdt!

©Elise G. Lengkeek