Leesmenu 40 dagentijd – dag 10

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen. 

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

©Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – dag 10

Het Leesmenu 19 februari zet Galaten 3 in de schijnwerper: .

 God is wel overal aanwezig, maar niet tastbaar

God is wel overal aanwezig, maar Hij is niet tastbaar, Hij lijkt ver weg. Maar toch is Hij juist zo heel dichtbij. In het gebed en in liefde kunnen we tot Hem naderen. Het is zoals Jesaja het verwoordt: ‘Hij is een God van nabij, en niet een God van verre.’

U heerst overal, o Heere

In diepe verborgenheid
heerst U overal, o Heere.
Overal bent U verborgen.
U bent in de hoogte aanwezig,
maar die voelt U niet;
U woont in de diepte,
maar zij omvat Uw Wezen niet.
U blijft een wonder,
waar wij U ook zoeken.
U bent nabij en
toch [ook] ver.

Wie kan U bereiken?
De onderzoekende geest
met al zijn denken
vermag dit niet.

Alleen het geloof
kan tot U naderen,
alleen de liefde,
alleen het gebed.

Efraïm de Syriër, Hymnen,

Lezen: Galaten 3:1-12; Jesaja 46:8-13.

© M.A. van Willigen