Leesmenu 40 dagentijd – dag 2

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen. 

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

©Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – dag 2

Het Leesmenu 11 februari zet Psalmen 56 in de schijnwerper: .

Op zoek naar waarheid

Augustinus is op zoek naar waarheid, maar is tegelijk ook ambitieus. Hij snakt naar eer, geld en een huwelijk. Hij ervaart hierin zeer grote moeilijkheden.

Zie mijn hart, Heere

Ik snakte naar eer,
naar geld en een relatie.
U lachte daarom.

In die ambities kwam ik
in de meest schrijnende
problemen terecht.

U evenwel was des te genadiger voor mij,
naarmate U mij minder toestond
dat voor mij zoet zou smaken
wat U helemaal niet bent [of goedkeurt,
maar wat alleen maar schone schijn is].

Zie mijn hart, Heere.
Want U wilde dat ik
mij dit zou herinneren
en aan U zou belijden.

Mag mijn ziel zich nu
aan U vastklampen!

Want U hebt mijn ziel
van die zo vasthoudende,
dodelijke lijmstok gered!
[Ik was verkeerd bezig, o God,
maar U redde mij uit nood en dood.]

Hoe ellendig was mijn ziel eraan toe!
[Hoe gelukkig zal zij echter zijn,
als zij eens met U verenigd is.]

n.a.v. Augustinus, Confessiones VI,vi,9.

Lezen: Psalm 56

© M.A. van Willigen