Leesmenu 40 dagentijd- dag 8

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen. 

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

©Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – dag 8

Het Leesmenu 17 februari zet Psalmen 86  in de schijnwerper: .

Een gebed om bewaring

Dit gebed uit de Oosters-Orthodoxe Kerk laat Gods almacht zien. In het gebed smeekt de bidder om hen te gedenken die oprecht naar God zoeken en Hem willen vinden. Hij smeekt om bewaring van de Kerk.

Almachtige God, gedenk en bewaar ons

O, almachtige God, U Die de Waarheid bent,
U bent met niets en niemand te vergelijken!
Overal bent U aanwezig, alomtegenwoordig,
ruimtelijk niet begrensd,
door de tijd niet verouderd,
door woorden niet te overreden,
U Die niet geboren bent,
Die geen bescherming nodig hebt,
Die niet aan de ondergang ten prooi valt,
Die niet aan verandering onderworpen bent,
Die van nature onzichtbaar bent,
Die Zich aan allen die U oprecht zoeken
[ook] openbaren wilt.

O, God van Israël, van hen die U waarlijk zoeken,
en [God] van het volk dat in Christus gelooft,
wees genadig, verhoor mij om Uws naams wil
en zegen hen die hun hoofd voor U gebogen hebben.

Verhoor hun gebeden, voor zover dat goed voor hen is,
en wil niemand van hen buiten Uw Rijk sluiten.
Wil hen echter heiligen, bewaken,
beschermen en bevrijden van de boze,
ja, van iedere vijand [wie dat ook mag zijn].

Bewaak hun huizen, behoed hun ingang en uitgang,
want U komt de eer, lof, glorie, verering en aanbidding toe
en Uw Zoon Jezus, Uw Christus, onze Heere God en Koning,
en de Heilige Geest, nu en altijd en tot in eeuwigheid.

Amen.

n.a.v. Gebed uit de Oosters-Orthodoxe Kerk..

Lezen: Psalm 86

© M.A. van Willigen